Taloyhtiön syyskuu

VuosikelloYleinen

Joissain taloyhtiöissä pidetään yhtiökokous myös syksyllä – varsinkin nyt korona-aikana.
Väliaikaisen lain mukaan vuoden 2020 yhtiökokous on pidettävä syyskuun loppuun mennessä. Jotkut taloyhtiöt ovatkin lykänneet vuosikokouksensa syksyyn. Jos yhtiökokous on vasta nyt, hallituksen tulee valmistella kokous isännöitsijän kanssa normaaliin tapaan; laatia kokouskutsu ja esityslista.
Samoin syyskuu on hyvä aika päättää seuraavan vuoden korjaushankkeista ja aloittaa kilpailutus.

Yhtiökokouksen kutus
Jotkut taloyhtiöt ovat koronan takia lykänneet yhtiökokouksen syksyyn.
Jos taloyhtiöllä on oma strategia, sen päivitykselle syyskuu on hyvää aikaa. Ja ellei ole, nyt on hyvä aika alkaa valmistella strategiaa. Alkuun pääsee vaikkapa järjestämällä asukkaille ja osakkaille kysely heidän toiveistaan ja tarpeistaan.
Huoltotoimissa syyskuu on hyvä aika valmistautua vähitellen lämmityskauteen ja tarkistaa lämmitysjärjestelmän toiminta, mukaan lukien patterien termostaatit. Lämmityksen osalla siirrytään syyslämmitykseen.
Jos taloyhtiössä järjestetään syystalkoot, syyskuun on niille hyvä aika. Talkoista on syytä kertoa asukastiedotteella, joka jaetaan riittävän ajoissa. Hallituksen on syytä pohtia etukäteen, mitä talkoissa tehdään, kuka hoitaa välineet ja kenen vastuulla ovat tarjoilut. Eikä talkoo- ja ryhmätapaturmavakuutusta pidä unohtaa.