Mitä pitää ottaa huomioon ennen kuin aloittaa remontin?

Ennen töiden suorituksen aloitusta varmistu siitä, että sinulla on muutostyön tekemiseen vaadittavat paperityöt tehtynä ja taloyhtiö on hyväksynyt muutostyön laadun ja laajuuden.

Taloyhtiö valitsee muutostyölle valvojan, mikäli katsoo työn olevan sellainen että valvonta on syytä suorittaa. Muutostyöstä aiheutuneet valvontakustannukset tulevat osakkaan maksettaviksi.

SUORITUSAJANKOHTA JA TIEDOTTAMINEN

Pääosin (kovaääniset) korjaustyöt suoritetaan arkisin 8:00 – 18:00 välisenä ajankohtana. Mikäli jokin työvaihe vaatii poikkeusta tästä ajankohdasta, sovi asiasta naapurien kanssa. Remontin aloittamisesta on hyvä tiedottaa naapureita esim. ilmoitustaululle laitettavalla tiedotteella ja asuntoihin jaettavalla ilmoituksella.

Vesikatkoista on sovittava taloyhtiön huoltoyhtiön kanssa etukäteen. Osakkaita ja mahdollisia liikkeenharjoittajia on tiedotettava riittävän ajoissa vesikatkosta ja sen pituudesta.

YLEISTEN TILOJEN JA PIHANPUHTAUS REMONTIN AIKANA

Huolehdi ettei rakennuspöly leviä työmaan ulkopuolelle (naapuriin, taloyhtiön yleisten tilojen tai pihan puolelle). Likaantuneet hissit ja portaikot sekä piha on siivottava jokaisen työpäivän jälkeen. Pölyn ja purkujätteen pääsy ilmanvaihtokanaviin ja viemäreihin on estettävä asianmukaisella suojauksella.

Taloyhtiön teettämät ylimääräiset siivoukset maksaa aina osakas joka remonttia tekee / teettää. Osakas on aina vastuussa niin omasta kuin urakoitsijansa työstä sekä sotkuista remontin aikana.

Toimita rakennusjäte asianmukaiseen keräyspisteeseen. Rakennusjätettä ei saalaittaa taloyhtiön yhdyskuntajäteastiaan. Mikäli työ vaatii vaihtolavaa, sovilavasta ja sen sijoituspaikasta taloyhtiön edustajan kanssa.

PURKUTYÖ / ASBESTI

Ennen 1994 valmistuneissa rakennuksissa / remonteissa pitää ennen purkutyön aloitusta tehdä asbesti / haitta-ainekartoitus. Näytteenotolla varmistutaan, ettei purettavissa rakenteissa ole haitta-aineita, jotka vaativat ammattilaisen tekemän asianmukaisen purkutyön.

Ammattilainen tekemään ammattilaisen työt

Sähkö-, putki-, ilmavaihto-, ja vesieristetyöt sekä kaikki erikoisosaamista vaativat rakennustyöt vaativat ammattilaisen osaamista.

Pyydä apua jos et tiedä voitko tehdä työn itse!

Esimerkkejä mistä muutostöistä osakkaan tulee taloyhtiölle ilmoittaa

 • tapetointia eikä maalausta
 • lattiapinnoitteen vaihtaminen vastaavan kaltaiseen pinnoitteeseen (esim. vanhan parketin uusiminen, kun käytetään uudelle parketille suositeltua äänieristettä)
 • taulujen, lamppujen, koukkujen ja hyllyjen kiinnittämistä
 • eteisen, olohuoneen, makuuhuoneen, työhuoneen tai muun kuivatilan kaappien rakentamista, asentamista eikä poistamista, jos ei vaikuteta ilmanvaihtoon (ei peitä ilmanvaihtokanavaa)
 • keittiön, kylpyhuoneen, wc:n tai muun märkätilan kaappien asentamista, jos ei vaikuta vesieristykseen, viemäröintiin tai ilmanvaihtoon
 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentamista, kun vesi-, viemäri- ja sähköliitännät ovat olemassa
 • muiden kuin käyttövesi-, viemäri-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen: jää-, pakastin- ja viileäkaappi, mikroaaltouuni, kuivauskaappi tai –rumpu, ilmanvaihtojärjestelmään kytkemätön liesituuletin (aktiivihiilisuodattimella toimiva)
 • huonekorkeuden laskemista, jos se ei vaikuta ilmastointikanaviin tai sähköjohtoihin
 • väliovien vaihtamiseen eikä poistamiseen
 • parketin tai laminaatin asentaminen muovimaton tilalle
 • wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin
 • altaan ja allaskaapin vaihtaminen, asentaminen tai poistaminen, jos vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin
 • putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-laite) vaihtaminen ja asentaminen ja muut veden katkaisemista edellyttämät työt
 • viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtoperusjärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen ja poistaminen, jos laite vaikuttaa järjestelmän toimintaan (lämmitysjärjestelmään kuuluva patteri tai lattialämmitys, liesikupu, ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja, sähköliesi voimavirtajohdolla)
 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
 • kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen
 • muutokset kantaviin väliseiniin, jos voivat vaikuttaa rakenteeseen (esim. kantavuuteen tai eristävyyteen)

Asbestilaki

Asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016 alkaen. Uusi laki määrittää ja täsmentää asbestityöhön liitty-viä menettelyjä ja vaatimuksia. Aiemmin voimassa ollut käytäntö, jossa asbestikartoitusta ei tehdä, vaan purkutyö tehdään asbestipurkutyönä, ei Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon mukaan enää ole hyväksyttävää.

Huoneiston asbestikartoitus

Jos osakas aikoo tehdä tai teettää huoneistoremontin, hänen tulee teettää tietyissä tapauksissa asbestikartoitus purettaviin materiaaleihin. Uuden lain mukaan ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purettavien materiaalien asbesti pitää kartoittaa ennen purkutyötä. Lähtökohta on, et-tä osakas maksaa kartoituksen, ellei muuta sovita. Asbestikartoitusta ei kuitenkaan tarvitse teettää, jos huoneistossa tehdään vähäisiä töitä, kuten reikien poraamista seiniin tai kattoon. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä. Kartoittajan tulee olla perehtynyt asbestin esiintymiseen käytetyissä rakennusaineissa, materiaaleissa, rakenteissa sekä omaa-van kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. Riittävän perehtyneitä ovat esimerkiksi:

 1. henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (VTT Expert Services Oy)
 2. rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija (Sosiaali- ja terveysministeriön asumis-terveysasetuksen mukainen ulkopuolinen asiantuntija)
 3. koulutettu asbestikartoitusyritys (Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden Liitto ry / Vahinkopalvelut)
 4. pätevöitynyt asbestipurkaja tai AV-yritys (Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto ry)

Materiaalinäytteet ottaa aina asbestikartoittaja. Asbestikartoitusraportti toimitetaan muutostyöilmoituksen käsittelijälle. Huoneiston remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta asbestikartoituksen jälkeen. Asbestikartoitus viivästyttää remontti-ilmoituksen käsittelyä ja se tulee ottaa huomioon remontin aikataulussa.

Huoneiston asbestipurkutyöt

Mikäli asbestikartoituksessa löytyy asbestia, purku tehdään asbestipurkutyönä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan.

Kirjallisesti hyvissä ajoin (vähintään kuukautta ennen muutostyön aloitusta) isännöitsijätoimistoon muutostyöhakemuslomakkeella. Lomake löytyy täältä: muutostyöilmoitus

Mikäli muutostyö vaatii valvontakäynnin/-käyntejä, naapurin/naapureiden tiedottamista ja hyväksymiskirjeen, niin osakkaalta peritään käsittelystä aiheutuneet kustannukset remontin laajuuden ja vaativuuden mukaisesti hinnaston mukaan. Hinnasto löytyy oman muutostyöilmoituslomakkeen lopusta tai oman REIM toimistosi yhteystiedot sivulta. Osakas on velvollinen maksamaan mahdollisen muutostyön valvojan kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan.

Hyväksymisluvan vaatineen muutostyön saa aloittaa, kun taloyhtiö on antanut kirjallisen luvan muutostyön aloittamiseen. Rakennuslupaa edellyttävän muutostyön saa aloittaa vasta, kun taloyhtiö on hakenut rakennusluvan ja viranomainen on antanut rakennusluvan. Muutostyö on tehtävä yhtiön asettamien ehtojen ja rakennuslupaviranomaisen ehtojen mukaisesti.