Tekninen asiantuntija isännöitsijän ja hallituksen apuna taloyhtiön korjaushankkeiden suunnittelussa ja valvonnassa

Ongelmatilanteissa tekninen asiantuntija arvioi tilanteen ja tilaa tarvittaessa korjaukset. Hän tuntee alan luotettavat tekijät ja saa juuri oikeat ammattilaiset taloyhtiön käyttöön.

REIMin tekniset asiantuntijat huolehtivat turvallisesta asumisesta

Asiantuntijat suunnittelevat ja ylläpitävät taloyhtiön pelastussuunnitelmaa.

Pelastussuunnitelmaa luotaessa suoritetaan turvallisuuskävely. Turvallisuuskävelyllä varmistetaan, että taloyhtiön asiat ovat kunnossa ja asuminen on turvallista.

Ennakoivaa ja kustannustehokasta asumista

REIMin asiakkaana taloyhtiösi saa kunnossapidon 5-vuotisuunnitelman ja sen ylläpidon. REIM Isännöinnin asiantuntijat tekevät suunnitelman yhteistyössä taloyhtiön hallituksen kanssa. Isännöitsijä ja tekninen asiantuntija hoitavat tulossa olevien korjaushankkeiden kilpailutuksen ja hallinnan.

Taloyhtiön kunnossapidon kannalta tekniseen elinkaareen perustuva huolto-ohjelma auttaa taloyhtiötä ennakoimaan tulevat korjaustarpeet.

Taloyhtiössä tärkeintä on kuitenkin asuminen

Kiinteistön kunto, suunnitelmalliset korjaukset ja huollon toimivuus ovat tärkeitä myös asuinviihtyvyyden ja asuntojen arvon säilymisen kannalta. REIM Isännöinnin tärkeimmät tehtävät ovatkin asunto-osakeyhtiön hallinto ja kiinteistön kunnossapito.

REIMin asiantuntijat tarkkailevat taloyhtiön kuntoa ja esittävät hallitukselle mahdollisia korjausta vaativia toimia. Näin asuminen on aina turvallista ja huoletonta.