Isännöintiliitto haluaa yhtiökokouskutsut sähköisiksi

REIMYleinen

Isännöintiliiton mielestä yhtiökokousten kutsut olisi syytä toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Liiton mielestä vain erikseen pyydettäessä kutsun voisi saada postin kautta.

Liitto otti kantaa kutsujen lähettämiseen lausunnossaan postilain muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta.

Liiton mielestä postilain uudistus saattaa vaarantaa taloyhtiöiden osakkaiden oikeuden osallistua yhtiökokouksiin. Uudistus on harventamassa postin jakelupäiviä.

Jo nykyisin kokouskutsut saattavat saapua myöhässä. Postin jakelun harventaminen lisäisi myöhästymisiä lisää. Joillain alueille on jo nyt ollut mahdollista jakaa postia vain kolmena päivänä viikossa. Liiton arvion mukaan sähköisiä kutsuja lähetetään nykyisin jonkin verran, mutta kirjeposti on huomattavasti yleisempää. Siirtymällä sähköpostikutsuihin taloyhtiöt voisivat myös säästää postituskuluja.

Yhtiökokouskutsun toimittamisessa on nykyisin kahden viikon minimiaika. Isännöintiliiton mielestä aikaa olisi arvioitava uudestaan, jos postin jakelupäiviä vähennetään.

Isännöintiliitto korostaa sähköpostikutsujen etuja myös asunto-osakeyhtiölain uudistuksessa. Asunto-osakeyhtiölaki on peräisin vuodelta 2010. Sen jälkeen taloyhtiöiden toimintaympäristö sekä rakennusten ja huoneistojen käyttötavat ovat muuttuneet. Muutosta tuovat myös muun muassa väestön ikääntyminen, jako kasvukeskuksiin ja taantuviin alueisiin sekä kestävän kehityksen vaatimukset. Myös tekniikan ja palvelukehityksen muutokset tuovat muutostarpeita. Oikeusministeriö on koonnut arvioita muutostarpeista vuonna 2020.