Apulaistietosuojavaltuutettu: Sähkölukkojärjestelmästä voi muodostua henkilörekisteri

Yleinen

Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman arvioi, että sähkölukkojärjestelmä saattaa muodostaa henkilörekisterin. Tällöin taloyhtiön on huolehdittava siitä, että tietojen käsittelylle on peruste ja tietosuojasääntelyä noudatetaan muutenkin.

Ratkaisu tehtiin sen jälkeen, kun kerrostalossa asuva henkilö oli ottanut yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon ja epäillyt, ettei sähkölukkojärjestelmän käyttö täytä tietosuojasääntelyn vaatimuksia. Hänen mukaansa asukkaita ei informoitu järjestelmän käyttöönotosta. Päätöksen ulko-oviin asennetuista sähkölukoista teki yhtiökokous.

Taloyhtiön mielestä ovien avauksista kerättävät tiedot eivät muodosta henkilörekisteriä. Yhtiö ei saa tietoja lukkorungosta, ja lukkoliike lukee tietoja vain poliisin pyynnöstä.

Apulaistietosuojavaltuutetun mukaan tietojen ei tarvitse olla suoraan yhdistettävissä ihmiseen, jotta ne olisivat henkilötietoja. Hänen mukaansa oven avannut ihminen voidaan saada selville, kun avaintieto yhdistetään tiettyyn asuntoon. Varsinkin yksin asuvien ihmisten tiedot voidaan varmuudella yhdistää tiettyyn henkilöön, arvioi apulaistietosuojavaltuutettu.

Hänen mukaansa asunto-osakeyhtiö ei ollut määritellyt käsittelyperustetta eikä huolehtinut muistakaan tietosuoja-asetuksen velvoitteista. Näin sen henkilötietojen käsittely oli lainvastaista. Yhtiön olisi pitänyt arvioida tietojen keräämisen tarpeellisuus ja tietojen säilytysajan rajoittamista. Yhtiön olisi myös pitänyt kertoa asukkaille läpinäkyvästi henkilötietojen käsittelystä.

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi yhtiön saattamaan käsittelytoimet yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen.

Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote löytyy tästä ja apulaistietosuojavaltuutetun päätös Finlexissä tästä.