Energiayhteisö taloyhtiöhin – sähköä kotiin aurinkovoimalasta

Yleinen

Taloyhtiöiden kannattaa harkita aurinkosähkön hankkimista. Vuoden 2023 alussa osakkaat voivat perustaa paikallisen energiayhteisön ja käyttää aurinkosähkövoimalan energiaa myös asunnoissa ja myydä sitä myös ulkopuolelle.

Tähän asti asunto-osakeyhtiöt ovat asentaneet aurinkosähköpaneeleja vähän. Tärkeimpänä syynä on ollut se, että käytännössä aurinkosähköä on saanut käyttää vain taloyhtiön yhteisten tilojen sähkön kulutukseen. Jos taloyhtiö olisi jakanut sähköä asuntoihin, sen olisi pitänyt maksaa verot ja siirtomaksun tuottamansa sähkön siirrosta asukkaille. Kulutus on niin pientä, ettei oman voimalan hankkiminen ole ollut kannattavaa.

Lainsäädäntö muuttui vuoden 2021 alussa. Tuolloin Suomessa tuli voimaan EU:n sähkömarkkinauudistuksen säädökset, ja osana niitä energiayhteisömalli. Vuoden 2023 alussa voidaan taloyhtiöön perustaa paikallinen energiayhteisö, kunhan perustajat ovat yhteisen ja saman kiinteistösähköverkon piirissä.

Jos omaan aurinkosähkövoimalaan päädytään, taloyhtiössä pitää päättää tavasta, miten sähkö jaetaan osakkaille. Samoin on päätettävä, myydäänkö sähköä talon ulkopuolelle. Uudistus vaatii mittareita, joilla eriytetään taloyhtiön oman aurinkosähkön osuus julkisesta sähköverkosta ostetusta energiasta.

Taloyhtiö jakaa oman sähköntuotannon osuuden ja se hyvitetään yhteisön jäsenten sähkönkäytöstä. Oma tuotanto pienentää sähköenergiamaksua, siirtomaksua ja energiaveroa.

Käytännössä aurinkovoimalan hankkiminen kannattaa aloittaa selvittämällä omalta verkkoyhtiöltä, milloin se tarjoaa hyvityslaskentaa. Arvioiden mukaan palvelu tulee käyttöön alueittain ja portaittain. Käyttöön on tulossa datahub, joka toteuttaa hyvityslaskennan sekä sähkönkulutuksen ja -tuotannon netotuksen. Datahubia testattiin joulukuussa ja se on valmiina otettavaksi käyttöön helmikuun lopulla. Datahubiin tallennetaan tietoja Suomen kaikista sähkönkäyttöpaikoista.

Kun hyvityslaskenta on selvitetty, aurinkosähkövoimalan hankinta voidaan viedä yhtiökokouksen päätettäväksi. Hankinta edellyttää enemmistöpäätöstä – yksimielisyyttä ei vaadita.