Hallintaanotto helpottuu

Yleinen

Asunnon hallintaanottomenettely helpottuu. Eduskunnan kesäkuun puolivälissä hyväksymän asunto-osakeyhtiölain muutos koskee tilanteita, joissa osakkeenomistaja on ulkomailla eikä häntä voida tavoittaa tavallisesti käytettävillä tiedoksiannoilla. Muutos vaikuttaa eniten Itä-Suomessa, jossa venäläisten omistamien asuntojen vastikkeiden perimisessä ja hallintaanotossa on ollut vaikeuksia.

Ennen muutosta taloyhtiöt eivät ole voineet ottaa huoneistoja hallintaansa, jos omistaja asuu Venäjällä. Taloyhtiön on pitänyt tähän asti toimittaa tiedoksianto viime kädessä kirjatulla kirjeellä. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Suomen ja Venäjän välinen postiliikenne loppui ja kirjattujen kirjeiden lähe
ttäminen ei ole ollut mahdollista.

Lakimuutoksen myötä taloyhtiö voi toimittaa osakehuoneiston hallintaanottoa koskevan varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen niin, että se julkaistaan virallisessa lehdessä silloini kun osakasta ei muuten tavoiteta. Muutos koskee Euroopan talousalueen ulkopuolella oleskelevia osakkeenomistajia.

Hallintaanotto on asunto-osakeyhtiölle ainoa tapa, jolla se voi puuttua vastikkeiden maksun laiminlyöntiin tai merkittäviin häiriöihin. Siinä huoneisto siirtyy asunto-osakeyhtiön hallintaan.

Laki on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pikaisesti. Se vaatii vielä tasavallan presidentin hyväksymisen.

Isännöintiala ja Isännöintiliito on ajanut muutosta aktiivisesti.