Hallitusohjelma tuomassa parannuksia taloyhtiöille

Yleinen

Uusi hallitusohjelma muuttaa taloyhtiöiden kannalta asioita hyvään suuntaan. Asunto-osakeyhtiölainsäädäntöä ja asuntokauppalakia uudistetaan. Myös lyhytaikaisen vuokrauksen säännöt on tarkoitus selkeyttää sekä helpottaa taloyhtiön mahdollisuuksia reagoida häiriöitilanteiseen, arvioi Kiinteistöliitto.

Hallituksen ohjelman mukaan asuntorakentamisen tarpeisiin ja kaavojen käsittelyyn vastataan. Valituksille on tulossa sitovat määräajat. Maanomistajille on tulossa yleis- ja asemakaavoihin aloiteoikeus.

Tavoitteisiin kuuluu myös taloyhtiöiden hallitun alasajon helpottaminen. Tämä tarpeen uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, kun taloyhtiöiden taloudellisten vaikeuksien ja maksukyvyttömyyksien arvioidaan lisääntyvän. Kaupungistumisen lisääntymisen ennustetaan tyhjentävän asunto-osakeyhtiöitä harvaan asutuilla seuduilla.

Ympäristökin otetaan huomioon taloyhtiöitä koskevissa muutoksissa. Hallituksen tarkoitus on vähentää asuinrakennusten ilmapäästöjä ja edistää energiajärjestelmän päästöttömyyttä. Hallituskauden aikana on toteuttaa kotitalouksien energiayhteisökokeiluja ja näin parantaa paikallisesti tuotetun päästöttömän sähkö edellytyksiä.

EU on uudistamassa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Hallituksen mielestä direktiivin toteuttaminen ei saa tuoda asukkaille ja kiinteistönomistajille kohtuuttomia velvoitteita.

Kiinteistöliitto kritisoi hallitusohjelmaa siitä, että asuinrakennusten kasvanutta korjaustarvetta ei oteta riittävästi huomioon. Myös asunnon omistajien mahdollisuudet tarpeellisten korjausten rahoittamiseen tarvitsisivat uudistusta. Kiinteistöliiton mielestä asunto-osakeyhtiöiden on nykyisin vaikea ilman ylimääräisiä veroseuraamuksia varautua suuriin remontteihin säästämällä etukäteen. Liiton mielestä asuintalovarauksen tasoa pitäisikin nostaa.