Ikääntyneiden asumista parannetaan

Yleinen

Kymmenen vuoden kuluttua joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Seuraavien 20 vuoden aikana yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa yli kaksinkertaiseksi. Ikääntyneille tarvitaan nykyistä enemmän sopivia asuntoja ja asuin ympäristöjä. Ikääntyneiden asumista yritetään parantaa ympäristöministeriön ja Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten rahoittamalla hankkeella.

Suomessa on kansalliseksi tavoitteeksi asetettu, että ihmiset pystyisivät asumaan kotona mahdollisimman pitkään ja saamaan sinne tarvittavat palvelut. Tavoite on tärkeä sekä ikääntyvien ihmisten itsensä että myös yhteiskunnan kannalta. Kansalaisten kannalta tavoite liittyy ihmisten toiveisiin ja itsemääräämisoikeuteen. Yhteiskunnan kannalta kyse on järkevien vanhuspalvelujen tarjoamisesta.

Nykyisin Suomen asunnoista vain 20 prosenttia on esteettömiä. Kun asuntokannan muutokset ja parannukset ovat hitaita, ikääntyvän väestön asumista parantavia toimenpiteitä on syytä tehdä hyvissä ajoin. Tarvetta on sekä nykyisten asuntojen ja asuinalueiden korjaamisessa että uusien rakentamisessa.

Ympäristöministeriöllä oli vuosina 2020 – 2024 ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma. Sen tavoite oli parantaa ikääntyneiden asumisoloja. Työ jatkuu ikäystävällisiä asuntoja ja asuinympäristöjä tavoittelevan kansallisen ikäohjelman kautta.

Ympäristöministeriö ja Invalidiliitto ovat tehneet asunnon esteettömyyden arviointilomakkeen. Tietoa siitä löytyy internetistä tästä osoitteesta. Sieltä löytyy myös kerrostalon esteettömyyden arviointilomake. Sivulla on myös tietoa kodin turvallisuudesta ikääntyneiden kannalta.

Ympäristöministeriön mukaan kuntien on syytä olla apuna ikääntyvien asuntojen korjaustarpeen arvioinnissa ja korjausten toteuttamista. Ministeriön mukaan apua voidaan toteuttaa esimerkiksi hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

Ministeriö korostaa myös esteettömän rakentamisen tarvetta. Asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelussa esteettömyys onkin hyvä lähtökohta.

Monessa talossa ongelma on hissin puute. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja monet kaupungit myöntävät avustusta hissien asentamiseen jälkeenpäin sekä liikkumisesteiden poistamiseen.

Asuntojen korjaukseen voi ARAlta hakea korjausavustusta. Sitä voidaan myöntää vähintään 65-vuotiaille tai vammaisille, jotka omistavat asunnon. Tuen saamiselle on tuloraja.

Yli 65-vuotiaille on tarjolla myös apua korjausavustusten hakemiseen ja korjausten toteuttamiseen. Tukea saa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojilta.

Kiinteistöliitto on käynnistänyt Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -hankkeen vuosille 2024 – 2025. Liiton verkkopalveluun kootaan ikäihmisten asumiseen liittyvää materiaalia. Hanketta rahoittavat Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset ja ympäristöministeriö. Hankkeen teemat ovat turvallisuus, muistiystävällisyys, esteettömyys ja yhteisöllisyys. Sen päätavoite on tiedon jakamisen lisäksi kehittää taloyhtiöitä ikä- ja muistiystävällisiksi.