Ilmastopaneeli: Kotitalouksien hiilijalanjäljen pienennyttävä 70 prosenttia

Yleinen

Suomen ilmastopaneelin mukaan kotitalouksien hiilijalanjäljen pitäisi pienentyä 70 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna, jotta Pariisin sopimuksen mukainen 1,5 asteen lämpötilatavoite ja Suomen vuoden 2030 päästövähennystavoite voidaan saavuttaa. Ilmastopaneelin vuonna 2020 julkaiseman raportin mukaan yksittäisen kuluttajan vaikutusta ilmastonmuutoksen hillintää aliarvioidaan. Kotitalouksien osuus kulutusperäisistä päästöistä on 66 prosenttia. Niitä voidaan vähentää, kun valitaan vähähiilisiä vaihtoehtoja.
Ilmastopaneeli pitää päästöjen juurisyynä ylikuluttamista.
Asumisen suurimmat päästöt tulevat lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta. Liikenteen päästöt tulevat yksityisautoilusta ja lentämisestä. Ruuassa eniten päästöjä tuottaa paljon lihaa sisältävä ruokavalio. Myös sisustus, huonekalut ja kodinkoneet tuottavat päästöjä. Ilmastopaneelin mukaan kuluttamiseen löytyy myös vähähiilisiä ratkaisuja.
Selvityksen mukaan keskimääräisen suomalaisen kotitalouden päästöt ylittävät kohtuullisen minimitason kulutuksen päästöt kaksinkertaisesti.
Ilmastopaneelin mukaan päästöjä voidaan vähentää myös sääntelyllä, taloudellisilla ohjauskeinoilla, informaatiolla, yhteistyöllä ja tuuppauksella.
Sääntelyyn voisi sisältyä paljon hiiltä käyttävien vaihtoehtojen tai niiden mainonnan rajoittaminen tai kieltäminen. Taloudellisiin keinoihin kuuluvat muun muassa hiiliverot ja paljon hiiltä käyttävien vaihtoehtojen maksut. Myös ympäristön kannalta haitallisia tukia voisi poistaa sekä tukea vähähiilisiä vaihtoehtoja esimerkiksi verohelpotuksilla.
Informaation mahdollisuuksia voisi olla hyvien käytäntöjen ja myönteisten kokemusten välittäminen sekä tuotteiden ilmastovaikutuksista kertominen.
Yhteistyön valikoimiin kuuluvat jakamistalous, yhteisomistajuus ja julkisten palvelujen kehittäminen.
Tuuppauksella Ilmastopaneeli tarkoittaa sitä, että vähähiilisiä vaihtoehtoja tehdään helpommaksi.
Vähähiilisiä vaihtoehtoja
Asumisessa vähähiilisiä vaihtoehtoja ovat pienemmät asunnot, alhaisempi lämpötila, lämpimän veden kulutuksen pienentäminen, lämpöpumppujen ja uusiutuvan energian käyttö sekä energiatehokkuuden parantaminen.
Liikenteessä tehokkaita keinoja ovat yksityisautoilun vähentäminen sekä julkisen ja kevyen liikkumisen lisääminen.
Ruuassa liha- ja maitotuotteet aiheuttavat ilmastovaikutuksesta 50-80 prosenttia. Hiilen kulutusta voi vähentää siirtymällä ravitsemussuositukset täyttävään vegaaniseen ruokavalioon. Sekaruokavaliossa lihan kulutuksen merkittävä vähentäminen sekä lihan korvaaminen vähäpäästöisillä proteiineilla – palkokasveilla, siemenillä, viljalla, kestävästi kalastetulla tai viljellyllä kalalla – ovat ympäristöystävällisiä keinoja. Ilmastopaneeli suosittelee myös avomaalla viljeltyjen vihannesta suosimista, ruokahävikin ja riisin syönnin vähentämistä.
Tavaroissa ja palveluissa suurimmat päästöt tulevat mm. huonekaluista, kodinkoneista, vaatteista ja tietoteknisistä laitteista. Vähähiilisempään elämää pääsee, kun hankkii pitkäikäisiä, käytettyjä tai vähähiilisiä tavaroita. Jakaminen, korjaaminen ja kunnostaminen ovat myös hyviä vaihtoehtoja.