Isännöinnin hyvät käytänteet koko maahan

Yleinen

REIMin organisaatiouudistuksen yksi tärkeä osa on Isännöinnin timantti. Sen puheenjohtajan, REIM Lahden toimitusjohtajan Jarkko Tolosen mukaan uusi organisaatio on jo osoittautunut tehokkaaksi ja järkeväksi. Viime vuonna uudistetun organisaation mukaan REIMin toimintaa johtaa johtoryhmä, jonka alla toimii operatiivinen johtoryhmä sekä kolme timanteiksi kutsua ryhmää. Timantteja on isännöinnille, taloudelle ja tekniselle isännöinnille.

”Nyt pääsemme koko REIMissä hahmottamaan kokonaisuuden paremmin. Jokaisella paikkakunnalle on ollut omia, erilaisiakin toimintatapoja. Nyt pystymme ohjaamaan hyviä käytänteitä ihan arkipäiväiseen toimintaan aiempaa paremmin”, Tolonen kertoo.

Isännöinnin Timantissa on isännöitsijöitä Lahden lisäksi Oulusta, Tampereelta, Jyväskylästä ja Kouvolasta. Sähköisiä kokouksia on kerran kuussa.

”Meille tulee asioita operatiiviselta johtoryhmältä, tehtävää ja pohdittavaa. Myös eri paikkakuntien työntekijät esittävät pyyntöjä ja ehdotuksia. Käymme ne läpi ja katsomme, miten ajatukset saadaan toteutettua niin, että kaikki saisivat hyödynnettyä hyviä juttuja”, Tolonen sanoo.

Tolosen kokemukset Isännöinnin timantista ovat myönteiset. Tieto kulkee aiempaa paremmin ja luontevammin isännöinnin, talouden, teknisen isännöinnin, operatiivisen johtoryhmän ja johtoryhmän välillä.

REIMillä on 15 toimistoa ympäri maan. Jotkut ovat pieniä, toiset suuria. Toimintaympäristöt vaihtelevat ja toimistoissa työtehtävätkin ovat erilaisia.

”Pyrimme tekemään prosessikuvauksia isännöinnin hyvistä tavoista ja saada sitä kautta nostettua kaikkien osaamista ja palvelun tasoa. Haasteita on muun muassa uuden tekniikan ottamisessa käyttöön. Vanhoista, totutuista käytänteistä luopuminen on aina vaikeaa. Mutta kun otamme uusia asioita käyttöön ja annamme niille mahdollisuuden, uskon että toiminta paranee.”

Tolonen on tyytyväinen REIMin sähköisten palvelujen kehittymiseen myös asiakkaiden kannalta. Esimerkiksi Rmappi on otettu hyvin käyttöön ja sen käyttö lisääntyy koko ajan. Se lisää asiakkaan kannalta toimintaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Pelkkä uusi organisaatio ei paranna toimintaa. Tolonen korostaakin, että kokoukset ovat asiapitoisia ja tehokkaita. Tieto kulkee myös eri timanttien ja johtoryhmien välillä sujuvasti.

”Asioiden hoitoon on saatu tehoa ja järkevyyttä. Henkilökunnan kannalta se helpottaa toimintaa. Ja siitä hyötyvät tietysti kaikki REIMin asiakkaat, jotka saavat parempaa laatua ja palvelua”, Tolonen korostaa.