Isännöintiliitto: Energiatehokkuuden parantamiseen uusi kannustin

Yleinen

Isännöintiliitto ehdottaa valtiontakauksia taloyhtiöiden peruskorjauksiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä, taloyhtiöidenkin on tehtävä merkittäviäkin toimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Isännöintiliitto haluaa selvittää, voiko perusparannuslainojen takauslainajärjestelmään liittää kannustimen, joka parantaisi energiatehokkuutta. Se voisi liittyä vaikkapa takausmaksun suuruuteen.

Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys väliaikaisesti lakimuutoksesta, jonka mukaan takausmaksun määrä putoaisi kahdesta 0,5:een prosenttiin. Isännöintiliiton mielestä takausmaksu voisi olla esimerkiksi 0,25 prosenttia.
Liitto korostaa, että kaikissa avustusmuodoissa pitäisi olla mukana energiatehokkuusnäkökulma.

Takauslainajärjestelmä tuli voimaan vuonna 2015. Sitä kohtaan on esitetty kritiikkiä. Alan toimijat esittävätkin järjestelmän uudistamista, ei vain väliaikaista muutosta. Keinoina on esitetty mm. laina-ajan pidentämistä, myöntövaltuuden nostamista ja takauslainan määrän nostamista. Takauslainajärjestelmää pidetään ehdoiltaan liian haastavana, byrokraattisena ja kalliina.

Suomen kerrostalojen remonttien määrä on lisääntymässä lähivuosina. Kyseessä ovat kalliit julkisivu- ja putkiremontit. Takauslainajärjestelmän kehittäminen on yksi keino, jolla taloyhtiöt saavat tehtyä välttämättömät peruskorjaukset.