Isännöintiliitto toive eduskunnalle: Parempaa turvallisuutta asumiseen

Yleinen

Isännöintiliiton mielestä kerrostalojen turvallisuutta ja viihtyvyyttä on parannettava muuttamalla lainsäädäntöä. Nykyisin taloyhtiöiden mahdollisuus puuttua asumista häiritseviin ilmiöihin on hidasta ja hankalaa.

Häiriöitä voivat olla esimerkiksi huumekauppa ja melu. Isännöinnin ja taloyhtiön keinot niiden poistamiseen ovat vähäiset.

Taloyhtiö voi ottaa huoneiston hallintaansa määräajaksi, mutta se vaatii lain määrittelemien edellytysten täyttymistä. Taloyhtiön on pystyttävä osoittamaan häiriöt todellisiksi. Se onnistuu vaikka naapureiden todistuksella, mutta aina ei asukkailta rohkeutta löydy.

Poliisin kutsuminen häiriöiden rauhoittamiseksi on yksi vaihtoehto, mutta yksittäiset käynnit harvoin lopettavat jatkuvan häiriön. Taloyhtiöt eivät enää saa poliisin raportteja eikä niitä voi siten käyttää hallintaan otossa. Vuoteen 2011 asti raportit olivat saatavilla, mutta tuolloin eduskunnan apulaisoikeusmies antoi ratkaisun, jonka perusteella poliisin raportteja ei enää saa.

Isännöintiliitolla on useita toiveita lainsäädännön kehittämiseksi alkavalla hallituskaudella.

Toiveissa on, että taloyhtiöille tuli lain perusteella oikeus saada tieto poliisin käynnistä silloin, kun asukas tai taloyhtiön edustaja on kutsunut poliisin apuun häiriötilanteessa.

Käytännön ongelma on myös ongelmien ratkaisun hitaus. Liitto ehdottaakin, että tiedonannot voitaisiin hoitaa sähköisesti todisteellisen tiedoksiannon sijaan.

Taloyhtiöt ja isännöitsijät kaipaavat nykyistä parempia keinoja tilanteisiin, jossa häiriötä ja vaaraa aiheuttavat muut kuin asukkaat, esimerkiksi vieraat. Jos häiriöt eivät ole asunnossa vaan yhtiön tiloissa – vaikkapa pihalla tai rapukäytävässä – taloyhtiön keinot ovat vähissä, kun hallintaanottomenettelyä ei voida soveltaa.

Viranomaisen määräämän tupakointikiellon rikkomiseen liitto toivoo selkeämpää lainsäädäntöä. Liitto toivoo myös, että tupakointi voitaisiin kieltää taloyhtiön enemmistöpäätöksellä tai tupakkalailla.

Myös lyhytaikaisen vuokrauksen aiheuttamien lisäkustannusten tai merkittävän haitan vähentämiseen kaivataan toimivampaa lakia.

Isännöintiliitto kehittäisi myös isännöitsijäntodistuksen tietosisältöä sekä selkeyttäisi isännöitsijän vahingonkorvausvastuun rajoja. Taloyhtiöiden suunnitelmallista taloudenpitoa pitäisi kehittää nostamalla asuintalovarauksen enimmäismäärä 68 eurosta pinta-alan neliötä kohti sataan euroon.

Isännöintiliiton toiveista tulevalle hallituskaudelle tarkemmin tästä linkistä.