Jätelaki uudistui – lajittelu lisääntyi

Yleinen

Jätelaki uudistui heinäkuussa. Se toi taloyhtiöille ja asukkaille uusia velvoitteita. Lajittelu lisääntyy, ja varsinkin pienten taloyhtiöiden kulut.
Uuden lain mukaan jokaisessa yli viiden huoneiston taloyhtiössä on jatkossa oltava jätepiste, jossa lajitellaan erikseen sekajäte, biojäte, kartonki, muovi, metalli sekä lasi. Jätekuljetusten järjestäminen on kuntien vastuulla.

Velvoitteet tulevat voimaan porrastetusti.

Vuoden 2022 heinäkuun alusta taajamissa biojätteellä on oltava erilliskeräys niillä kiinteistöillä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

Vuoden 2023 heinäkuun alusta taajamissa kartongilla, metallilla, lasilla ja muovilla on oltava erilliskeräys niillä kiinteistöillä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

Vuoden 2024 heinäkuun alusta biojätteen erilliskeräys on oltava kaikilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaaa taajamasssa. Kotikompostointi voi tämän korvata.
Eri paikkakunnilla sekajätteestä käytetään erilaisia termejä: poltettava jäte, polttokelpoinen ja kuivajäte tarkoittavat samaa asiaa.

Jätepisteelle on hankittava uusia jäteastioita. Vaihtoehto on, että olemassa olevat astiat jaetaan osiin. Markkinoilla on monilokeroastioita, joihin voi laittaa pakkausmateriaaleja ja pienmetallia.
Kaikissa taloyhtiöissä kaikki jäteastiat eivät mahdu aiempiin tiloihin – silloin jätepistettä on laajennettava. Kuluja säästyy, jos naapuritalot tai useampikin taloyhtiö voivat tehdä yhteisiä jätepisteitä.

Sekajäte kalleinta

Taloyhtiöiden kannalta uusi laki voi tuoda myös säästöjä: sekajäte on ollut usein kallein jäte. Kun sen määrä lajittelun myötä vähenee ehkä oleellisestikin, sekajätteen tyhjennysväli pidentyy ja kustannukset vähenevät.

Myös asukkaat pystyvät vaikuttamaan yhteisiin, taloyhtiön maksamiin jätekustannuksiin. Lajittelu alkaa kodeissa, ja oikea lajittelu säästää astioiden turhaa tyhjennystä. Huolellinen lajittelu tuo suoraan säästöjä: sekajäte on kalleinta, ja sen määrää voi vähentää lajittelemalla jätteet oikein.
Kaikkea kotitalouksien jätettä ei voi myöskään laittaa taloyhtiön jätteenkeräykseen. Elektroniikka ja sähkölaitteet, huonekalut ja rakennustarvikkeet eivät kuulu taloyhtiön jätepisteelle. Ne on vietävät suoraan jäteasemille. Väärät jätteet nostavat taloyhtiön kustannuksia, sillä niiden keräilystä peritään erillinen maksu.

Uudistuksen myötä taloyhtiössä kannattaa myös seurata jäteastioiden tyhjennysväliä. Puolityhjien astioiden tyhjennysväliä kannattaa pidentää ja näin säästää kustannuksia.
Uudistuksia myöhemminkin

Osa uuden lain määräyksistä tulee voimaan myöhemmin, vuosina 2022-2024.

Suomessa suurin mahdollisuus kierrätyksen lisäämiseen on biojätteellä. Se on pakollinen kaikille asukkaille li 10 000 ihmisen taajamissa. Erilliskeräysvelvoite on tulossa voimaan vuoden 2024 alussa.
Myös kartongin ja varsinkin muovipakkausten kierrätyksessä on paljon lisäämisen mahdollisuuksia. Tavoitteen mukaan pakkausjätteestä kierrätetään 65 prosenttia vuonna 2025 ja 70 prosenttia vuonna 2023. Muovipakkauksista on tarkoitus saada talteen puolet vuonna 2025 ja 55 prosenttia viisi vuotta myöhemmin.

Tekstiilijätettä aletaan kerätä vuonna 2023. EU edellyttää keräystä vasta vuonna 2025. Tekstiilijätteen kerääminen on tulossa kuntien vastuulle, ja se toteutetaan todennäköisesti kuntien yläpitämillä alueellisilla keräyspisteillä.

Lakimuutos perustuu EU:n asettamiin tavoitteisiin kierrätyksen lisäämiseksi. Jäsenmaiden pitää nostaa kierrätysaste 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2030 tavoite on 60 ja vuonna 2035 65 prosenttia. Luku kertoo, miten suuri osa jätteiden kokonaismäärästä hyödynnetään materiaalina. Yhdyskuntajätteeseen lasketaan asumisen lisäksi hallinto-, palvelu ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte. EU:n tavoite on vähentää jätteiden määrää sekä lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.