Jätteiden lajittelu lisääntyy heinäkuussa

Yleinen

Jätteiden lajittelu lisääntyy myös taloyhtiöissä heinäkuun alussa uuden jätelain myötä. Taajamissa taloyhtiöiden tulisi lajitella erikseen kuusi jätelajia: seka- ja biojäte sekä kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkaukset. Näiden lisäksi kiinteistöillä kerätään erikseen paperia sekä usein metallipakkausten seassa muutakin pienikokokoista jätemetallia.

Sekajätteestä käytetään eri paikkakunnilla erilaisia nimityksiä. Se voi olla nimeltään poltettavaa jätettä, polttokelpoista jätettä tai kuivajätettä.

Heinäkuun alusta lähtien kaatopaikalle tai poltettavaksi ei enää voi viedä erilliskerättyä jätettä.

Uusittu jätelainsäädäntö tulee voimaan portaittain vuoteen 2024 mennessä. Muutosten taustalla ovat EU:N asettamat tavoitteet yhdyskuntajätteen kierrätyksen lisäämisestä. Vuonna 2025 kierrätysasteen pitäisi olla 55 prosenttia. Vuonna 2030 tavoite on 60 ja vuona 2035 65 prosenttia. Yhdyskuntajätteeksi luetaan asumisessa syntyvän jätteen lisäksi siihen rinnastettava hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte.

Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osa jätteiden kokonaismäärästä hyödynnetään materiaalina.

Lakiuudistuksen suurin muutos koskee Suomessa biojätettä – sillä on suurin kierrätyspotentiaali. Biojätteen keräys on järjestettävä yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille asukkaille. Erilliskeräys pitäisi toteuttaa vuoden 2024 alusta lähtien.

Pakkausjätteillä on oma kierrätystavoite: sen pitäisi olla 65 prosenttia vuonna 2025 ja 70 prosenttia vuonna 2030. Muovipakkauksille on asetettu omat tavoitteet: 50 prosenttia vuonna 2025 ja 55 prosenttia 2030. Varsinkin muovipakkauksilla kierrätystä voidaan Suomessa lisätä, kartonkipakkausten ohella.

EU edellyttää, että tekstiilijätteen keräys aloitettaisiin vuonna 2025. Suomessa tarkoitus on aloittaa jo tänä vuonna. Keräyksen järjestävät kunnat, pääsääntöisesti alueellisilla keräyspisteillä.

Taloyhtiöille lisää jäteastioita

Lain mukaan taloyhtiöissä on oltava jätepiste, jossa on erilliset keräykset sekajätteelle, biojätteelle, kartongille, paperille, muovipakkauksille, metallipakkauksille ja lasille. Määräys koskee kaikkia yli viiden huoneiston taloyhtiöitä.

Jätepisteeseen on useimmiten joko hankittava uusia keräysastioita tai jaettava nykyisiä astioita osiin. Joissakin taloyhtiössä jätepistettä joudutaan laajentamaan, kun uudet astiat eivät mahdu nykyiseen.

Jätepiste voi olla kahden tai useammankin taloyhtiön yhteinen.

Jätelajien lisääntymisen arvioidaan nostavan jätehuollon kuluja varsinkin pienissä taloyhtiössä. Toisaalta vuoden 2021 jätelailla pyrittiin vähentämään sekajätteen määrää: sen keräys on kallista ja määrän vähentäminen on saattanut vähentää taloyhtiön jätehuollon kuluja.

Monessa taloyhtiössä jätepiste saattaa jäädä pieneksi, kun lajittelu ja jäteastioiden määrä lisääntyy.