Kehityspäällikkö Raija Ruuhilahti jalkauttaa asioita toimistoille

Yleinen

REIMin kehityspäällikkö Raija Ruuhilahden työ on monipuolista. Ihan tarkkaa toimenkuvaa on vaikea pukea sanoiksi. Työhön liittyy yhteisten asioiden jalkauttamista, kehittämistä, kouluttamista ja koordinointia sekä REIMin osaamisen ja käytäntöjen laadun varmistamista. Yhteistyötä REIMin tekniikkavastaavien, taloustimantti-ryhmän, operatiivisen johtoryhmän sekä ohjelmatoimittajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

”Ehkä voi sanoa, että aina kehityksen vauhtia ei voi määrätä, mutta suuntaan voi vaikuttaa”, Ruuhilahti sanoo.

Hän aloitti REIMin kehityspäällikkönä kesän 2022 alussa, mutta oli tehnyt samoja töitä osa-aikaisena jo pari vuotta sitä ennen.

Ruuhilahden työuran tausta on kiinteistöalalta jo 1990-luvun lopulta lähtien. Välillä hän oli liike-elämässä ja tilitoimistossa, mutta palasi kiinteistöpuolelle taloushallinnon tehtäviin, ja REIMille 2016 vuoden syksyllä.

Edelleen hän hoitaa itsekin muutaman yhtiön kirjanpitoa niin, että tuntuma käytännön työhön ja ohjelmistoihin säilyy.

”Voi kyllä sanoa, että työ vaatii jatkuvaa seurantaa, kouluttautumista ja kouluttamista. Ala muuttuu niin paljon ja nopeasti. Esimerkiksi verottajalta tulee aina uusia vaatimuksia ja ohjelmistotkin kehittyvät.”

Ruuhilahti järjestää REIMin taloushallinnon ja kiinteistösihteereiden koulutuksia, sekä sisäisiä että ulkoisia. Yhteydenpito kaikkiin REImin toimistoihin on jatkuvaa.

REIMin organisaatioon kuuluu Taloustimantit-työryhmä. ”Ryhmän kanssa pyrimme parantamaan vanhoja- ja luomaan myös uusia käytäntöjä ja toimintatapoja, sekä jalkautamme niitä REIMin toimistoille. Työ on pitkälti yhteisten asioiden jalkauttamista ja siitä huolehtimista, että jokaisella toimistolla on samat ohjelmaosiot, sama ymmärrys tekemisestä ja yhtenäiset prosessit. Niin saamme luotua yhteiset, reimiläiset toimintatavat –samat käytänteet, saman läpinäkyvyyden”, Ruuhilahti sanoo.

Hän viihtyy monipuolisessa työssään hyvin.

”Tekeminen on mukavaa. Asioita tapahtuu, joskus hitaammin ja joskus nopeammin”, Ruuhilahti sanoo.