Lippu salkoon kahdesti joulukuussa

Yleinen

Joulukuussa Suomessa on kaksi liputuspäivää. Itsenäisyyspäivä on virallinen liputuspäivä ja Jean Sibeliuksen päivä on ns. muu liputuspäivä. Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu liputtaa muina liputuspäivinä aivan kuten virallisinakin liputuspäivinä.
Viralliset liputuspäivät luetellaan liputusasetuksessa. Se velvoittaa valtion virastot ja laitokset liputtamaan. Vakiintuneita liputuspäiviä ei määritellä laissa tai asetuksessa, mutta liputusta suositellaan näinä päivinä.
Itsenäisyyspäivä on 6. joulukuuta. Päivä on tänä vuonna sunnuntai. Sibeliuksen päivä on tiistai.
Lippu nostetaan salkoon klo 8 ja lasketaan auringon laskiessa. Itsenäisyyspäivänä liput lasketaan kuitenkin vasta klo 20. Vakiintuneen käytännön mukaan kaamosalueella sisäministeriö suosittelee kaamosalueella liputusajaksi klo 8-16. Liputusajat määritellään lippuasetuksella. Yksityishenkilöt ja mm. taloyhtiöt voivat joustaa ajoista vaikkapa työaikojen vaatimuksesta. Lippua ei kuitenkaan pitäisi jättää salkoon yön ajaksi.
Lipun nosto pitäisi tehdä arvokkaasti. Maata lippu ei saa koskettaa. Kun lippu lasketaan, se pitäisi taittaa niin, että sininen väri jää päällimmäiseksi. Jos lippu on kastunut, se kuivataan ennen laskostamista.
Jean Sibeliuksen päivä on myös suomalaisen musiikin päivä. Sitä vietetään Sibeliuksen syntymäpäivänä. Sisäministeriö antoi suosituksen liputuksesta vuonna 2005 ja esitti Helsingin yliopiston almanakkatoimistolle päivän lisäämistä liputuskalentereihin vuonna 2007. Kalentereihin se merkittiin vuonna 2011.