Maalämpö kiinnostaa taloyhtiöitä

Yleinen

Energian osuus taloyhtiöiden menosta on suuri – siksi sen säästämistä pohditaankin monessa talossa. Lämmittäminen paitsi maksaa, sen valinta on ilmaston muutoksen kannalta tärkeää. Taloyhtiöissä onkin herännyt mielenkiinto maalämmön käyttöön.

Suomen ja taloyhtiöiden energia on pitkään hoidettu merkittävässä määrin kaukolämmöllä. Energian hinnan kallistuessa ja yhä useamman pohtiessa myös taloyhtiön merkitystä ympäristön kannalta taloyhtiötkin ovat alkaneet pohtia erilaisia hybridiratkaisuja.

Ehkä suurin mielenkiinto on kohdistunut maalämpöön. Sitä pidetään ekologisena ja kustannuksiltaan tehokkaana vaihtoehtona.

Taloyhtiöiden näkemyksiä energiasta on selvittänyt Isännöintiliitto. Sen kyselyn mukaan alle puolet – 43 prosenttia – taloyhtiöistä valitsee kaukolämmön ykkösvaihtoehdoksi, kun lämmityslaitteita uusitaan. Vuotta aiemmin kaukolämpö oli ykkösvaihto 48 prosentissa.

Maalämmön suosio on noussut nopeasti: vuosi sitten sen olisi valinnut pääasialliseksi vaihtoehdoksi alle kolmasosa, mutta nyt lähes puolet. Selvityksen mukaan taloyhtiöiden mielestä maalämpö koetaan ekologiseksi valinnaksi. Useille taloyhtiöille se on näistä syistä selkeä vaihtoehto. Taustalla on myös lämmityskustannusten ja kaukolämmön hinnan nousu.

Maalämpöä pidetään myös vastikeneutraalina, eli hankinta maksaa itsensä takaisin saatavilla säästöillä. Kun kalliinkin asentamisen jälkeen kulut laskevat heti, ei vastikkeita tarvitse aina nostaa. Vastikkeiden noston paineita helpottaa sekin, että taloyhtiöt ovat saaneet lainaa korjauksiin matalalla korolla.

Kun taloyhtiöt ovat erilaisia, ei yksi malli – edes maalämpö – sovellu kaikille. Lämmityksen uusimisessa pitääkin oman taloyhtiön olosuhteet ja edellytykset selvittää. Jos energiatehokkuutta halutaan parantaa, on liikkeelle syytä lähteä energiaselvityksestä. Sen pohjalta taloyhtiö voi valita itselleen sopivimmat, kustannustehokkaat ja ekologiset vaihtoehdot.

Kaikille taloyhtiölle maalämpöä ei saa viranomaismääräysten takia. Esimerkiksi Lappeenrannassa pohjavesialue ulottuu laajalti keskustaan ja ulkopuolelle eikä lupaa maalämmön asentamiseen ole mahdollista saada.

Isännöintiliiton kyselystä tietoa tästä linkistä.