Osakeluetteloiden siirtämiselle jatkoaika

Yleinen

Taloyhtiöiden määräaikaa osakeluetteloiden siirtämiselle sähköiseen muotoon jatketaan vuodella. Aikaa on vuoden 2023 loppuun asti. Eduskunta päättää lakimuutosten voimaantulosta niin, että lait tulevat voimaan mahdollisimman pian.
Sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu on otettu käyttöön viime vuoden keväällä.
Vanhat, ennen vuotta 2019 perustetut asunto-osakeyhtiöt siirtävät osakeluettelon pitämisen Maanmittauslaitokselle ja liittyvät osakehuoneistorekisteriin. Siirron käyttöönotto on viivästynyt. Nyt sen arvellaan alkavan ensi maaliskuussa.
Osakeluettelot on tarkoitus siirtää Maanmittauslaitoksen järjestelmään pääosin isännöitsijän järjestelmiin rakennettavan rajapinnan kautta. Tämän avaaminen on viivästynyt.
Nykyisen lain mukaan siirto olisi pitänyt tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan asunto-osakeyhtiöille jäisi viivästymisen takia liian lyhyt aika, vain puolitoista vuotta, siirron tekemiseen. Määräajassa tehty siirto on maksutonta. Myöhemmin siitä peritään maksu.
Osakeluettelon siirrolla Suomessa luovutaan paperisista osakekirjoista.
Ministeriö suosittelee, että ennen siirtoa taloyhtiö tarkistaa, että kaupparekisterissä on ajantasainen tieto taloyhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja isännöitsijästä. Heille tulee siirtopalveluun asiointioikeus kaupparekisteritietojen perusteella. Tiedot voi tarkistaa suomi.fi:n kaupparekisteritiedoista.
Huoneistotietojärjestelmään kerätään asuntojen lisäksi tiedot mm. autopaikkojen omistuksista. Sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen osakekirjan mm. asunnon myynnissä ja lainan vakuutena.
Huoneistotietojärjestelmää pitää yllä Maanmittauslaitos.