Oulun yliopiston kysely: Kotien sisäympäristö parantunut

Yleinen

Kotien sisäympäristö on parantunut, kertoo Oulun yliopiston kysely. Tupakointi on vähentynyt, hajusteet haittaavat aiempaa harvemmin ja myös tietoisuus radonista on lisääntynyt, selviää ALTTI-kyselystä. Kysely postitettiin vuoden 2022 kesäkuussa 3 000 satunnaisotoksella valikoituneelle suomalaiselle. Vastaajat olivat manner-Suomessa asuvia 18-75 -vuotiaita.

Vastaava kysely on aiemmin tehty vuosina 2007 ja 2011. Kyselyjä vertaamalla pystytään arvioimaan muun muassa asumisterveyden muutoksia.

Vuonna 2020 julkaistiin suomalaisen tautitaakka -arviointi. Siinä arvioitiin, että haitallisimmat ympäristöaltistukset ovat altistuminen tupakansavulle ja kotien kosteusvaurioille, pienhiukkasille, ympäristömelulle sekä radonille.

Kun vuoden 2022 tuloksia verrattiin vuoteen 2007, kävi ilmi, että aiempaa useampi suomalainen asuu kaupungissa. Se saattaa altistaa liikenteen ja teollisuuden päästöille aiempaa enemmän. Ulkoilman epäpuhtauksia voidaan vähentää ilmanvaihdon parantamisella sekä korvausilman suodattamisella. Myös rakennusvaipan parempi tiiviys saattaa parantaa asumisterveyttä.

Kyselyn perusteella asuntojen ilmanvaihto on parantunut 15 vuodessa. Ainakin kosteuden tiivistyminen ikkunoihin on vähentynyt merkittävästi. Kosteuden syynä saattaa olla myös ilmanvaihdon puutteet, ikkunoiden huono lämmöneristävyys tai sisältä tuleva suuri kosteuskuorma.

Sisäympäristöä ovat parantaneet todennäköisesti myös muuttuneet sisäpintojen materiaalit. Maalatut pinnat – puu, betoni ja rakennuslevy – ovat lisänneet suosiotaan. Sen sijaan suomalaisissa kodeissa on aiempaa vähemmän tapetoituja seiniä ja lakattua puuta. Lattioissa laminaatti ja laatta, klinkkeri ja luonnonkivi ovat aiempaa suositumpia. Kun 15 vuotta sitten muovimatto tai -laatta oli joka toisessa asunnossa, nyt osuus on vain noin 25 prosenttia.

Muutokset ovat parantaneet siivottavuutta ja vähentäneet materiaalipäästöjä.

Suomen kodeissa käytetään aiempaa vähemmän parfyymeja, hajustettuja puhdistusaineita ja ilmanraikastimia. Samalla myös niistä koituva haitta on vähentynyt. Merkittävää haittaa näistä aiheutuu alle prosentille suomalaisista.

Myös tupakointi kodeissa on vähentynyt merkittävästi.