Palovaroittimet tulossa taloyhtiön vastuulle

Yleinen

Vastuu palovaroittimista on siirtymässä asukkaalta taloyhtiölle. Muutosta koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Yhtenä tavoitteena on lisätä turvallisuutta.

Vuosina 2009-2018 tapahtuneissa asuinrakennusten tulipaloissa kolmasosassa asunnoista ei ollut palovaroitinta lainkaan. Toimimattomia varoittimia oli 16 prosentissa asunnoista. Kuolemaan johtaneissa tulipaloissa varoitinta ei ollut lainkaan tai se ei toiminut 39 prosentissa.

Puutteita varoittimissa oli varsinkin vuokrataloissa.

Nykyisin pelastuslain mukaan asukkaan on huolehdittava siitä, että varoittimet ovat toimintakunnossa. Haltijan vastuulla on myös se, että asunnossa on riittävästi varoittimia. Niitä on oltava yksi alkavaa 60:ta asuinneliötä kohti. Huoneiston haltijan vastuu koskee lähinnä paristokäyttöisiä varoittimia. Sähköverkkoon kytketyistä varoittimista vastaa nykyisinkin rakennuksen omistaja. Uusiin rakennuksiin varoittimet on asennettava sähköverkkoon.

Jos eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen, kunnossapito palovaroittimista tulee kokonaisuudessaan taloyhtiölle – määräys koskee kaiken tyyppisiä varoittimia. Käytännössä taloyhtiön on säännöllisesti testattava laitteiden toiminta ja vaihdettava paristot, tai varaparistot, jos varoittimet on kytketty sähköverkkoon. Käyttöikänsä päässä olevat varoittimet on taloyhtiön vaihdettava uusiin. Käyttöikä on korkeintaan 10 vuotta. Vastuu tästä on taloyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä. Asukkaan velvollisuus on puolestaan ilmoittaa rakennuksen omistajalle vioista.

Hallituksen ja isännöitsijän on tiedettävä, millaisia palovaroittimia taloyhtiössä on ja milloin ne on asennettu.

Yksi tapa hoitaa uudet velvoitteet on kirjata palovaroittimet ja niiden toiminta taloyhtiön pelastussuunnitelmaan. Siihen on syytä merkitä palovaroittimien toimintaperiaatteet ja huoltovastuut, samoin se, kenelle hälytys menee, jos se lähetetään asunnon ulkopuolelle. Ylipäätään paloturvallisuudesta kannattaa tehdä selkeät käytännöt. Pelastussuunnitelma, riskien arvioinnit sekä väestönsuojelun ja paloturvallisuustekniikan toimenpiteet voi yhdistää taloyhtiön vuosikelloon ja pitkän tähtäimen suunnitelmaan.

Turvallisuudesta kannattaa myös viestiä säännöllisesti. Asiat voi ottaa esille vaikka yhtiökokouksessa ja esimerkiksi joulun aikaan jaettavassa tiedotteessa.