Putkiremonttien hinnat kallistumassa

Yleinen

Putkiremonttien hinnat saattavat kallistua jopa kymmenen prosenttia tulevan vuoden aikana, ilmenee Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrista. Arvio perustuu isännöitsijöiden kyselyyn antamiin vastauksiin.

Isännöintiliiton mukaan nousu on merkittävä, koska putkiremontit ovat muutenkin kalliita.

Kyselyn mukaan taloyhtiöt aloittavat putkiremontin useimmiten vasta silloin, kun putkistossa on havaittu vuotoja. Vuotojen merkitys remontin aloittamisessa on viime vuosina lisääntynyt. Usein viime hetken korjaukset tulevat kalliimmiksi kuin pitkään ja hyvin suunnitellut.

Toiseksi yleisin syy remontin käynnistämiselle on putkiston kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot. Kolmantena on pitkän tähtäimen suunnitelman vaatimat toimenpiteet. Tukkeumien ja sakkaumien tuomat häiriöt ovat neljänneksi yleisin peruste.

Vuodoilla suuri tai erittäin suuri merkitys 77 prosentissa remonttien aloittamisessa, kuntotutkimuksen tulokset ovat perusteena 56 ja pitkän tähtäimen selvitykset 53 prosentissa.

Putkistovuotojen merkitys on lisääntynyt nopeasti. Syitä kuvaava luku oli 3,92 vuonna 2020 ja tänä vuonna 4,16.

Energiatehokkuus tärkeää

Putkiremontin yhteydessä monet taloyhtiöt selvittävät myös energiatehokkuuden parantamista. Näin toimii 41 prosenttia vastaajista. Muita korjaushankkeita on lykännyt 27 prosenttia. Noin 13 prosenttia taloyhtiöistä on harkinnut remontin rahoittamisessa lisärakentamista esimerkiksi ullakoille.

Putkiremontissa säästöjä voisi saada tekemällä se yhdessä naapuriyhtiöiden kanssa. Tähän ei suomalaisissa taloyhtiöissä kuitenkaan juuri turvauduta: sitä oli harkinnut 9 prosenttia.

Lähes kaikki – 90 prosenttia – remonteista toteutettiin tavanomaisesti, kiinteähintaisella kokonaisurakalla, jossa hinnat kilpailutettiin. Kokonaisvastuurakentamisen urakkaa (KVR-urakkaa) harkittiin 18:ssa prosentissa remonteissa, ja se toteutui 12 prosentissa.

Osakkaiden suurin huoli suunnitteluvaiheessa olivat asumisen haitat, hinta, työn jälki sekä aikataulujen ja hinnoittelun pitävyys.

Joka neljäs taloyhtiö pyysi kahdeksan tai useamman tarjouksen. Yleisin oli viisi tarjouspyyntöä – niitä oli 32 prosenttia.

Urakoitsijan valinnan tärkeimmät perusteet ovat hinta, maine, aikataulu, referenssit ja urakoitsijan vakavaraisuus.

Komposiitin suosio kasvaa

Toteutuksessa asennettiin uudet käyttövesiputket 95 prosentissa.

Materiaalina suosituimmaksi on nopeasti noussut komposiitti. Kun edellisvuonna sen osuus käyttövesijohtojen materiaaleissa oli 24 prosenttia, luku on nyt 35. Kupariputkien osuus on laskenut 34:stä 29:ään prosenttiin. Muoviputkea suojaputkessa käytettiin 6 prosentissa, kun luku vuotta aiemmin oli 9. Sekamenetelmää käytettiin joka neljännessä remontissa.

Kyselyssä selvitettiin myös kupariputkien syöpymistä. Pistesyöpymiä oli 62 prosentissa. Niistä 16 prosenttia oli alle kymmenen vuoden ikäisiä ja kolmasosa 11-20 -vuotiaita. Yli 40 vuotta vanhoja putkia oli 16 prosentissa. Syöpyneet putket korvattiin yleisimmin komposiitilla, ja lähes yhtä suosittuja olivat uudet kupariputket. Pistekorjaukset valittiin joka viidennessä tapauksessa.

Seurauksena säästöjä

Remontit ovat olleet onnistuneita: säästöjä on tullut niin vuotokorjauksissa, huoltokäynneissä, vedenkulutuksessa kuin vakuutusmaksuissakin.

Selvityksen mukaan hankkeiden ajoitus on ollut onnistunut: remontit tehtiin järkevästi ennakoiden asumisviihtyvyyden kannalta 55, vakuutusturvan kannalta 42 ja osakkeiden arvon säilymisen kannalta 40 prosentissa. Liian myöhään hankkeet tehtiin 10-18 prosentissa tapauksista.

Yleisin ajankohta hakea rahoitusta on hankesuunnitteluvaiheen jälkeen – näin meneteltiin 39 prosentissa. Yhtiökokouksen jälkeen rahaa haettiin 28 prosentissa ja hankesuunnittelun lopussa 12 prosentissa. Rahoitusta haettiin tyypillisesti vähintään kolmesta pankista. Joka neljännessä hankkeessa tarjous pyydettiin yhdestä tai kahdesta pankista.

Vastanneista isännöitsijöistä joka toinen uskoo, että putkiremontit kallistuvat seuraavan vuoden aikana yli kymmenen prosenttia. Vuotta aiemmin näin suureen kallistumiseen uskoi vain alle 10 prosenttia vastanneista. Nyt joka kolmas arvioi, että remontit kallistuvat 6-10 prosenttia.

Kysely tehtiin huhtikuussa. Vastaajia oli 100 ja arvioituja remontteja 70. Vastaajat hallinnoivat noin 2 200:ta taloyhtiötä.

Kyselyn tulokset löytyvät tästä linkistä.