Rahanpesulaki koskee myös hallitusten jäseniä

Yleinen

Rahanpesulaki vaatii, että isännöintiyritykset tunnistavat asiakkaansa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asunto-osakeyhtiön hallitusten jäsenten on tehtävä vahva sähköinen tunnistautuminen internetissä. Jos hallituksen jäsenellä ei ole sähköisiä palveluja käytössään, asian voi hoitaa myös REIMin toimistolla.

REIM Isännöinti käyttää tunnistautumiseen DOKS-palvelua. Kun hallitukseen tulee uusi jäsen, tämän tiedot syötetään isännöintijärjestelmä Tampuuriin ja järjestelmä lähettää sähköpostiin tiedon tunnistautumisen tarpeesta. Samalla tavalla myös jo hallituksessa toimiville jäsenille järjestelmä lähettää tiedon.

Lain mukaan ilmoitusvelvollisen – siis myös esimerkiksi REIM Isännöinnin – on tunnistettava asiakkaansa asiakassuhdetta perustettaessa ja tunnettava asiakkaansa koko asiakassuhteen keston ajan. Ilmoitusvelvollinen ei saa ylläpitää tai perustaa asiakassuhdetta, ellei se pysty toteuttamaan laissa säädettyjä toimia asiakkaan tuntemiseksi. Isännöitsijä joutuu ilmoittamaan hallituksen jäsenet muun muassa pankille.

Ilmoituksessa tulee myös kertoa, onko hallituksen jäsen esim. poliittisesti vaikutusvaltainen. Tämän tiedon isännöitsijä saa DOKS-järjestelmästä, kun hallituksen jäsen on ne täyttänyt.

Henkilöllisyyden lisäksi on selvitettävä asiakkaan ja tämän lähipiirin mahdollinen poliittinen vaikutusvalta.

Rahanpesulain uudistus astui voimaan 2017 ja sitä täsmennettiin 2019. Tuolloin uusia velvoitteita tuli pankkien lisäksi myös muun muassa kiinteistönvälittäjille, kirjanpitäjille ja isännöitsijöille. Lain tavoitteena on saada ilmoitusvelvolliset tunnistamaan aiempaa paremmin toimintaansa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Ilmoitusvelvollisen on tunnistamisen lisäksi seurattava asiakkaiden liiketoimintaa ja ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista.

Ilmoitusvelvollisen on huolehdittava siitä, että sen palveluksessa olevat ihmiset saavat koulutuksen lain ja säännösten noudattamiseen.

”Meillä on koko henkilökunta koulutettu. Koulutuksesta on tehty myös video, johon uudet työntekijät perehtyvät”, kertoo REIM Jyväskylän toimitusjohtaja Pia Määttä.

Hänen mukaansa hallitusten jäsenet ovat ottaneet uuden velvoitteen hyvin vastaan.

”Ihan muutama ihminen on ottanut yhteyttä ja kysellyt, onko kyseessä tietojen kalastelu vai ihan oikeasti meidän lähettämä pyyntö. On tietysti ihan hyvä, että ihmiset ovat varovaisia ja miettivät, mihin antavat tietonsa”, Määttä korostaa.

REIM Isännöinti otti järjestelmän käyttöön keväällä ja käytännössä kaikki hallituksen jäsenet ovat tunnistautuneet.

Isännöitsijä käy asian läpi joka vuosi hallituksen järjestäytymiskokouksessa ja kertoo, mistä on kyse.

”Jos jollain ei ole sähköisiä palveluja käytössään, hän käy meidän toimistollamme tunnistautumassa. Mukaan tarvitaan passi tai virallinen henkilöllisyystodistus, ajokortti ei kelpaa”, kertoo Määttä.