REIM alkaa kouluttamaan

Yleinen

REIM alkaa kouluttamaan omaa henkilökuntaansa aiempaa monipuolisemmin ja tehokkaammin. REIM Akatemian työnimellä kulkeva koulutus alkaa vuoden 2023 alussa. Kouluttajat ovat pääosin konsernin omaa väkeä, mutta myös ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään tarpeen ja asian mukaan.

”Koulutus on tarkoitettu erityisesti kohtalaisen uusille reimiläisille, mutta toki pitempäänkin töissä olleet ovat tervetulleita mukaan. Koulutuksessa kerrotaan, millä tavalla REIM toimii. Vaikka olemmekin valtakunnallinen isännöintiyritys, toimintamme perustuu vahvasti paikallisiin isännöintitoimistoihin ja poikkeaa monesta muusta isännöintiyrityksestä. Koulutuksen kautta yhtenäistämme toimintoja ja käymme meidän tapoja toimia. Kun palvelun laatu kehittyy, asiakkaat hyötyvät”, kertoo varatoimitusjohtaja Frank Wendelin.

REIMillä on vastaavaa työtä tehty toki aiemminkin.

”Hyviä käytäntöjä on levitetty koko konserniin jo pitkään. Kun yhdessä toimipaikassa on löydetty hyvä juttu, sitä on pyritty viemään eteenpäin muuallekin”, Wendelin kertoo.

Akatemia on uudenlainen tapa, miten työntekijät pääsevät paremmin integroitumaan REIMiin.

”Olemme kuunnelleet henkilökuntaa ja tällaista nimenomaan halutaan. Koulutus on konkreettista ja tarpeeseen perustuvaa. Siinä käydään läpi vaikkapa sähköisiä kanavia, niiden käyttöä ja hyötyä myös asiakkaille.”

Koulutus on tarkoitettu kaikille REIMin ammattilaisille: isännöitsijöiden lisäksi asiakaspalvelun ihmisille, kirjanpitäjille ja teknisille isännöitsijöille.

Wendelinin mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään tarpeen mukaan esimerkiksi lakikoulutuksessa.