REIM parantaa asiakaspalvelua

Yleinen

REIM on uudistanut operatiivista organisaatiotaan.

Toimintaa ohjaa johtoryhmä. Sen alla toimii operatiivinen johtoryhmä, jonka alaisuuteen on perustettu kolme timantiksi nimettyä työryhmää: isännöinnin, teknisten asioiden ja talouden timantit.

”Muutoksella pyrimme parempaan asiakaspalveluun ja tuottamaan asiakkaille lisäarvoa. Yritämme luoda uusia toimintatapoja, kehittää uudenlaista ajattelua ja saada toimintaan lisää kustannustehokkuutta”, toimitusjohtaja Jukka Mäkinen sanoo.

Aiemman organisaatiomallin operatiivinen johtoryhmä oli toiminut pitkään ja sille oli vuosien saatossa tullut ehkä liikaakin tehtäviä. Mäkisen mukaan uudistus selkeyttää johtoryhmän, operatiivisen johtoryhmä ja timanttien toimintaa ja vastuita.

Johtoryhmässä on viisi ihmistä: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja ja operatiivisen johtoryhmän puheenjohtaja.

”Uusi johtoryhmä keskittyy liiketoimintaan ja henkilöstöön liittyviin asioihin. Se ei puutu operatiivisen johtoryhmän ja timanttien toimintaan”, Mäkinen kertoo.

Operatiivinen johtoryhmä hoitaa REIM Groupin käytännön toiminnan kehittämistä. Jäseniä on kuusi, lähinnä toimistojen toimitusjohtajia.

Isännöinnin timantti keskittyy kehittämään isännöintiä monipuolisesti ja taloustimantti parantaa muun muassa kirjanpidon osaamista. Teknisten timantti on isännöinnin ja taloustimantin tukena ja kehittää teknistä osaamista”, Mäkinen kertoo.

Uudistuksen yhteydessä kehittämiseen saatiin mukaan uusia vastuuhenkilöitä. Samalla tarjotaan henkilöstölle mahdollisuus osallistua koko yrityksen kehittämiseen.

”Haemme tehokkuutta ja innovatiivisuutta, viemme viestikapulaa eteenpäin. Ajatuksena on, että saamme ihan perustyötä tekeviäkin ihmisiä kehittämään toimintaa ja myös ajattelemaan asioita laajemmin kuin vain oman työn ja oman toimiston näkökulmasta.”

Muutos toteutettiin asteittain. Taloustimantti ja teknisten timantti ovat toimineet jo jonkin aikaa. Isännöinnin timantti aloitti työnsä huhtikuussa. Operatiivinen johtoryhmä eriytettiin johtoryhmästä elokuussa. Uudenlainen johtoryhmä piti ensimmäisen kokouksensa syyskuun alussa.

Mäkisen mukaan keskeistä on paremman asiakaspalvelun kehittäminen.

”Koko isännöinnin toimialan haasteena on saada oikeanlaista, motivoitunutta ja asiakasrajapinnassa viihtyvää henkilökuntaa. Yrityksen ilmapiirin ja uudenlaisten, innovatiivisten hankkeiden kehittäminen on yksi tapa parantaa REIMin osaamista ja myös houkuttelevuutta”, Mäkinen toteaa.