Sähköisen rekisteröinnin ruuhka helpottumassa

Yleinen

Asuinhuoneistojen omistusten sähköinen rekisteri ruuhkautui pahoin vuonna 2021. Tämän vuoden alusta ruuhka on alkanut helpottua. Maanmittauslaitos on saanut henkilöresursseja runsaasti lisää. Samalla käsittelyprosessia on tehostettu.

Maanmittauslaitoksen mukaan noin 30 uuden työntekijän palkkaaminen alkaa näkyä käsittelyaikojen lyhenemisenä kevättalvella, maaliskuuhun mennessä. Laitos myöntää kuitenkin, että käsittely kestää asiakkaiden näkökulmasta yhä liian kauan.

Käsittelyprosessia on parannettu palautteen perusteella. Palautetta ovat antaneet niin sidosryhmät kuin yhteistyökumppanitkin. Viime vuoden lopulla Maanmittauslaitos keräsi palautetta verkkokyselyllä.

Huoneistojärjestelmä on merkittävä osa Suomen palveluiden ja julkisten toimintojen digitalisointia. Järjestelmään kerätään osakehuoneistojen tiedot kattavasti. Mukaan tulevat muun muassa asuntojen ja autopaikkojen omistukset, panttaukset ja rajoitukset. Sähköinen omistajamerkintä korvaa paperiset osakekirjat asuntojen myynnissä ja lainan vakuutena. Kun järjestelmä toimii, tapahtuu rekisteröinti ilman viivettä.

Järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Sen jälkeen perustetut taloyhtiöt siirtyivät suoraan sähköiseen järjestelmään. Sitä vanhempien taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelo järjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Korona-aikana kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppa on lisääntynyt. Kun huoneistojärjestelmään liittyy koko ajan lisää asunto-osakeyhtiöitä, Maanmittauslaitoksen käsittelyajat venyivät. Aikataulut ovat venyneet jo muutaman vuoden ajan, johtuen myös teknisistä ongelmista. Vuoden 2021 lopulla asuinhuoneistojen omistusoikeuden rekisteröinti kesti keskimäärin kolme kuukautta.

Maanmittauslaitos toivoo, että taloyhtiöt käsittelisivät huoneistotietojärjestelmää yhtiökokouksissa. Verkossa löytyy ohjeita käsittelyyn tästä linkistä.

Isännöitsijäntodistukseen on vuoden 2019 alusta pitänyt merkitä tieto siitä, kuuluuko taloyhtiö huoneistotietojärjestelmään.

Ennen siirron aloittamista taloyhtiön hallituksen on päätettävä osakeluettelon siirrosta. Myös siitä on huolehdittava, että osakeluettelon tiedot ovat ajan tasalla ja että osakeluettelo on yhtiöjärjestyksen mukainen. Jos yhtiöjärjestys vaatii muutosta, se tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen verkkopalvelussa.

Kun päätös on tehty, osakeluettelo siirretään erillisen siirtopalvelun avulla. Hallitus ja isännöitsijä sopivat siirron toteutuksesta. Siirron voi tehdä henkilö, joka on kaupparekisterin mukaan taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja tai joku muu, jolle on suomi.fi -palvelussa annettu valtuutus siirron tekemiseen. Ennen siirtoa onkin syytä tarkistaa, että kaupparekisterin tiedot taloyhtiöistä ovat ajan tasalla. Tietojen perusteella Maanmittauslaitos ilmoittaa taloyhtiölle omistuksen rekisteröinnistä.

Kun siirto on tehty, taloyhtiön on ilmoitettava siitä osakkaille samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan. Kun osakeluettelo on siirretty, jokaisen osakkaan on haettava oman osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. Tässä yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi vanhat paperit osakekirjat. Omistuksen rekisteröintiin on aikaa 10 vuotta osakeluettelon siirrosta. Jos asunnon omistaja vaihtuu, uudella osakkaalla on kaksi kuukautta aikaa hakea omistuksen rekisteröintiä.

Maanmittauslaitoksen verkkopalvelussa on tietoa ja ohjeita siitä, miten yhtiökokouksissa voidaan asiaa käsitellä. Linkki tässä.

Siirtyminen sähköiseen järjestelmään on ollut odotettua hitaampaa. Keskeisenä syynä ovat olleet järjestelmän tekniset vaikeudet. Monet isännöintiyritykset ovat odottaneet niiden ratkeamista. Isännöintijärjestelmien toimittajat ovat saaneet avaimet viimeisiin tietoihin vastas joulukuussa 2021, ja niiden oma kehitystyö vie oman aikansa.

Yksittäisen osakkaan kannalta siirtymistä voi helpottaa huolehtimalla siitä, että isännöitsijällä on tiedossa syntymäaika ja ajantasaiset yhteystiedot.