Taloyhtiöiden remontitkin huoneistotietojärjestelmään

Yleinen

Huoneistotietojärjestelmän kehitys jatkuu. Järjestelmään kerätään tiedot taloyhtiöiden kunnossapidosta ja muutoksista, kunnossapitotarveselvitykset ja tiedot osakkaiden muutostöistä. Myös taloyhtiölainojen ja vastikkeiden tiedot on tarkoitus siirtää järjestelmään. Uusien ominaisuuksien on määrä olla käytössä heinäkuun alussa vuonna 2026.

Jatkokehitys käynnistyy tämän kesän ja syksyn aikana, kun ohjelmistotoimittajat kehittävät rajapintoja tietojen ilmoittamista varten. Mukana on tässä vaiheessa viisi ohjelmistoyritystä. Ne rakentavat myös yhteyden huoneistotietojärjestelmään omista järjestelmistään. Isännöintijärjestelmien lisäksi mukana on rakennusten kunnossapidon ja remontoinnin ohjelmistoja.

Ohjelmistojen toimittajat ovat jo alkaneet siirtää isännöintiyritysten remonttitietoja omiin järjestelmiinsä. Ne uskovat jatkokehityksen sujuvan teknisesti hyvin.

Kaikilla taloyhtiöillä ei ole isännöintijärjestelmää. Ne voivat toimittaa tiedot kunnossapidosta ja muutoksista Maanmittauslaitoksen käyttöliittymän kautta vuoden 2026 alusta.

Tietojen keräys alkaa 2025

Tietojen kerääminen huoneistotietojärjestelmään on tarkoitus käynnistää kesällä 2025. Tietoja järjestelmään ilmoittavat taloyhtiöiden lisäksi myös pankit. Niiltä saadaan tieto nostetuista taloyhtiölainoista. Positiivisen luottorekisterin vaatimat tiedot taloyhtiölainoista on oltava järjestelmässä 1.12.2025.

Osakeryhmäkohtaisten lainaosuus- ja vastiketietojen on oltava syötettynä vuoden 2026 kesäkuun loppuun mennessä. Taloyhtiöt voivat toimittaa tietoja järjestelmään 1.12.2025 alkaen.

Kaikkien uudistuksen tietojen pitää olla järjestelmässä 1.7.2026.

Osakkeenomistaja hyötyy järjestelmän kehityksestä, kun tiedosta tulee läpinäkyvämpää. Esimerkiksi taloyhtiöiden vertailu helpottuu, ja tieto on myös ajantasaista.

Myös kiinteistönvälittäjien työ helpottuu, kun isännöitsijäntodistuksen tietoja ei tarvitse kopioida manuaalisesti.

Maanmittauslaitoksen mielestä tietojen siirtäminen järjestelmään antaa taloyhtiöille uudenlaisen tavan käyttää ja hallinnoida tietoja.

Järjestelmään ilmoitettavia tietoja voidaan hyödyntää myös uudentyyppisissä ohjelmistoissa, joita isännöitsijät voivat käyttää korjausten suunnittelussa ja kilpailuttamisessa. Vakioidun mallin mukaisista tiedoista on hyötyä myös silloin, kun taloyhtiö vaihtaa isännöitsijää.

Huoneistotietojärjestelmää on kehitetty useita vuosia. Tärkeä ajankohta oli vuoden 2023 lopussa, kun lähes kaikki taloyhtiöt olivat siirtäneet osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen järjestelmään. Järjestelmästä saadaan vertailukelpoista, ajantasaista, kattavaa ja korkealaatuista tietoa useiden toimijoiden käyttöön. Tietoa voidaan käyttää digitaalisesti merkiksi asuntokaupassa ja luotonannossa sekä taloyhtiöiden hallinnossa ja osakkeiden omien huoneistojen hallinnassa.