Väestönsuoja taloyhtiön vastuulla – tarkastus vuosittain

Yleinen

Suomessa on väestönsuojia noin 4,4 miljoonalle ihmisille. Suojia on noin 55 000. Yleisiä väestönsuojia on vain suurimmissa kaupungeissa, ja niistä vastaavat viranomaiset. Suurin osa suojista on kerrostalojen yhteydessä, ja vastuu niistä kuuluu rakennusten omistajille ja haltijoille – usein siis taloyhtiölle. Omakotialueilla ja maaseudulla suojatoimista vastaavat yleensä asukkaat itse. Lain mukaan väestönsuoja pitää rakentaa yli 1 200 neliömetrin asuinrakennuksiin.

Kerrostalojen väestönsuojissa on suuriakin eroja muun muassa rakentamisvuoden perusteella. Vuoden 1971 jälkeen rakennetuissa suojissa on aktiivihiilierityissuodatin – jota sitäkin pitää huoltaa ja koekäyttää vuosittain. Ainakin silmämääräinen tarkistus on syytä tehdä. Perusteellisempi tarkastus on tehtävä 10 vuoden välein; tästä tehdään pöytäkirja.

Vuosina 1959 – 1971 rakennetuissa suojissa on lähtökohtaisesti hiekkasuodatin. Sen kunnostaminen nykyajan vaatimuksia vastaavaksi vaatii useimmiten rakenteellisia parannuksia ja erityissuodattimen asentamista ilmanvaihtolaittolaitteisiin.

Varsinkin pääkaupunkiseudulla on ennen vuonna 1959 tehtyjä suojia, joista ilmanvaihtolaitteisto tai suodattimet puuttuvat kokonaan.

Vuosien 1971 jälkeen rakennettujen suojien suodattamisissa on usein puutteita, jotka voidaan korjata pienellä vaivalla ja pienellä rahalla.

Vastuu kunnossapidossa ja toimivuudesta on kiinteistön omistajalla, eli taloyhtiön hallituksella. Toimintaa helpottaa, jos taloyhtiö on nimennyt suojalle hoitajan. Laki ei tähän velvoita, mutta ylläpidon ja huollon kannalta se on järkevää. Vastuuhenkilölle ei tule juridista vastuuta. Tehtävään saa oppia yhden illan kurssilla, jota alueelliset pelastusliitot järjestävät. Hoitajan kannattaa tehdä yhteistyötä huoltoyhtiön kanssa. Käytännössä hoitajan tehtävä on kerran vuodessa käydä katsomassa, että asiat ovat kunnossa. Tarkastuksessa on syytä käyttää väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto, avata ja sulkea ylipaine- ja padotusventtiilit, tarkastaa tiivisteiden kunto sekä tarkastaa väestönsuojelumateriaali vuosittain.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK myy väestösuojan huollon opasta. Se maksaa alle 7 euroa. Opasta voi tilata SPEK:n verkkopalvelusta.

SPEK:n sivulla on myös vuosihuoltopöytäkirjan malli. Se on tarkoitettu täytettäväksi vuosittain.

Lain mukaan väestösuojan käyttöönottoon on aikaa 72 tuntia. Tästä viranomaiset antavat määräyksen. Sen aikana suoja tyhjennetään ylimääräisistä tavaroista, varusteet tarkistetaan, vesisäiliöt täytetään sekä valmistellaan suoja tiiviiksi ja otetaan sen oma ilmanvaihtolaitteisto käyttö. Kiinteistön muut ilmanvaihtokanavat on useimmiten suljettava laipioilla ja valmistettava suojan oma ilmanvaihto käyttöön.