Vastikerästeihin puututtava nopeasti

Yleinen

Taloyhtiön on syytä reagoida rästiin jääneisiin vastikkeisiin mahdollisimman nopeasti. Muutoin rästit saattavat jäädä muiden osakkeenomistajien vastuulle.

Korkojen nousu ja talouden vaikeudet ovat kiristäneen monen kotitalouden taloutta ja lisänneet maksuvaikeuksia. Vastikkeiden maksu saattaa olla vaikeaa. Isännöintiliiton keväällä 2023 julkaiseman barometrin mukaan isännöinnin ammattilaista 59 prosenttia arveli, että vastikerästien määrä on vuodessa lisääntynyt.

Jos vastikerästeihin ei puututa pikaisesti, ne saattavat kasvaa nopeastikin. Taloyhtiön ja isännöitsijän kannattaa seurata vastikkeiden maksua säännöllisesti ja reagoida tehokkaasti, etteivät rästit jää kaikkien osakkaiden kontolle.

Isännöintiliitto suosittelee, että jo kahden kuukauden maksamattomiin vastikkeisiin puututaan. Hallitus voi tällöin päättä varoituksen antamisesta.

Varsinkin uusissa asunto-osakeyhtiöissä pääomavastikkeet ovat usein korkeat ja mahdollisuus rästien kertymiseen saattaa olla suuri. Ongelmia on ollut myös tapauksissa, jossa osakkaalla on taloyhtiössä useampi asunto.

Hallintaanotto mahdollista

Jos varoituksesta huolimatta taloyhtiö ei saa erääntyneitä vastikkeita, yhtiö voi ottaa huoneiston hallintaansa ja kattaa velkaa asunnon vuokraamisella. Isännöintiliiton mukaan hallintaanotto on mahdollista, jos vastikkeita ei ole maksettu kolmeen kuukauteen tai maksamattajättäminen on jatkuvaa. Yhtiökokous voi päättää asunnon ottamisesta yhtiön hallintaan, jos maksujen välttämisellä on vähäistä suurempi merkitys taloyhtiölle.

Jos on ostamassa asuntoa, on isännöitsijäntodistuksesta syytä tarkistaa, että vastikkeita ei ole maksamatta. Myydyn asunnon maksamattomista vastikkeista on vastuussa paitsi edellinen, myös uusi omistaja. Uuden omistajan vastuu on rajoitettu kuuden kuukauden vastikkeisiin ja taloyhtiö voi kohdistaa perintätoimet myös uuteen omistajaan.

Jos taloyhtiö on päättänyt ottaa asunnon hallintaan, myynti ei sitä keskeytä. Hallintaanotto on myös yksi keino, jolla voidaan välttää maksurästien päätyminen muiden osakkaiden maksettavaksi.