Vastikkeet nousussa

Yleinen

Asuminen on tänä vuonna muuttumassa entistä kalliimmaksi, käy ilmi Isännöintiliiton kyselystä. Kiinteistökustannusten nousu lisää paineita hoitovastikkeiden nostamiseen. Myös remonttien hinta on nousemassa.

Isännöintiliiton isännöitsijöille tekemässä kyselyssä peräti 87 prosenttia isännöitsijöistä kertoi, että hoitovastikkeet ovat nousussa.

Isännöitsijät kiirehtivät remonttipäätösten tekemistä: kun materiaalikustannukset ovat nousussa, kannattaa päätökset tehdä mahdollisimman nopeasti.

Yleisin syy hoitovastikkeiden nostamisen tarpeelle ovat kyselyn mukaan lämmitys- ja energiakustannusten nousu. Nämä nimesi syyksi 89 prosenttia kyselyyn vastanneista. Yli 68 prosenttia oli sitä mieltä, että korjauskustannusten kallistuminen lisää nousupaineita. Hieman yli neljännes kertoi, että nousupaineiden syynä ovat kiinteistöhuollon kallistuminen. Myös hallinnon kustannusten kasvu mainittiin nousupaineiden perustana.

Yksikään kyselyyn vastanneesta isännöitsijästä ei uskonut hoitovastikkeiden olevan laskemassa merkittävästi tai edes hieman. Vastikkeiden pysymistä ennallaan ennusti 13 prosenttia vastaajista. Pieneen, 1-5 prosentin nousuun uskoi 68,7 prosenttia vastaajista. Lähes joka viides – 18,3 prosenttia – arvioi hoitovastikkeen olevan nousemassa yli 5 prosenttia.

Taloyhtiöiden taloudellinen tilanne näyttää kyselyn mukaan vakaalta. Taloyhtiöiden lainojen lyhentämisessä ei ollut vaikeuksia 86,3 prosentissa. Muutamissa taloyhtiöissä oli ongelmia 13,7 prosentissa vastauksista. Vastikerästitkään eivät olleet kasvaneet normaalisti enemmistössä taloyhtiöistä. Merkittävää lisääntymistä oli vain 2,3 prosentissa taloyhtiöistä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on alkanut näkyä taloyhtiöissäkin: tarjousten saaminen korjauksiin on vaikeutunut hieman tai merkittävästi lähes 23 prosentissa taloyhtiöissä.

Urakat ovat viivästyneet hieman tai merkittävästi noin joka kolmannessa remontissa sodan tai rakennusmateriaalien tai työntekijöiden saatavuuden takia.

Isännöintiliiton mukaan taloyhtiöiden voi olla vaikea saada riittävän pitkän ajan voimassa olevia tarjouksia. Joskus tarjouspyyntö on ehtinyt umpeutua ennen kuin taloyhtiö on ehtinyt tehdä yhtiökokouksessa päätöksen. Taloyhtiöiltä vaaditaankin aiempaa enemmän suunnitelmallisuutta. Yhtiökokous voi myös antaa hallitukselle totuttua suuremmat lainannostovaltuudet kustannusten nousun varalta.

Kysely tehtiin maaliskuun lopulla. Siihen vastasi 131 isännöitsijää, jotka hallinnoivat yli 2 500:ta taloyhtiötä ja noin 40 000 huoneistoa.