Taloyhtiön tammikuu

VuosikelloYleinen

Taloyhtiössä tammikuu alkaa olla jo kevään yhtiökokouksen valmistelun aikaa. Osakkaille ja asukkaille olisi hyvä muistuttaa asiasta jo nyt ja kertoa, mitä asioita yhtiökokouksessa on tulossa esille. Samalla voi muistuttaa siitä, miten ja mitä asioita osakas voi saattaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi.
Osakas voi saada oman asiansa yhtiökokouksen käsiteltäväksi parilla ehdolla: asia on vietävä hallituksen käsittelyyn niin ajoissa, että se ehtii esityslistalle. Lisäksi asian on oltava sellainen, että yhtiökokous voi siitä päättää.
Kun yhtiökokouksesta muistuttaa, voi samalla kertoa osakkaille yhtiön taloustilanteesta.
Taloyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä on tammikuussa tehtäviä. Näitä aikoja on syytä aloittaa uuden vuoden talousarvion valmistelu. Samoin viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu on aiheellista laittaa vireille.
Laki määrää, että hallituksen on tehtävä arvio tulevan viiden vuoden aikana tehtävistä korjauksista. Samoin tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä, huomattavista korjauksista ja ajankohdista on tehtävä selvitys.
Talouden kannalta on tärkeää, että vastikelaskelmat valmistuvat. Niiden perusteella kuluvan vuoden vastikkeiden suuruus voidaan arvioida.
Jos kuluvana vuonna on suunnitelmissa tehdä korjaushankkeita, pyydetyt tarjouksen on käsiteltävä hallituksessa ennen yhtiökokousta. Päätöksen tekee yhtiökokous.
Tammikuun normaaleihin tehtäviin kuuluu myös katon lumimäärän tarkkailu.