Valtiolta apua energian säästämiseen

Yleinen

Taloyhtiöt voivat saada valtion rahaa energian säästämiseen. Energia-avustuksia myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Rahoilla maksetaan energiatehokukutta parantavia korjaushankkeita. Määrärahaa on luvassa ainakin vuoden 2022 loppuun asti.
Asuinrakennuksen omistava taloyhtiö voi hakea tukea ympäri vuoden.
Hankkeen saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun hakemus kaikki liitteineen on toimitettu ARA:an.
”Taloyhtiöiden kannattaa viedä suunnittelua mahdollisimman pitkälle ennen hakua”, sanoo tekninen isännöitsijä Sari Lapikisto REIM Hämeenlinnasta.
Lapikiston mukaan taloyhtiön kannattaa ensin tutustua hakuohjeeseen ja sen jälkeen tehdä virallinen päätös hankkeeseen ryhtymisestä esimerkiksi yhtiökokouksessa.
”Lisäksi täytyy selvittää energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja kustannukset sekä teetättää laskelmat rakentamisvuoden E-luvusta ja korjausten vaikutuksesta E-lukuun”, Lapikisto ohjeistaa.
Hakijan on toimitettava ARA:lle selvitys, joka osoittaa, että vaadittava energiatehokkuustaso saavutetaan. Kerrostaloissa E-luvun on oltava korjausten jälkeen enintään 0,68 x rakentamisvuoden E-luvusta. Rivitaloissa kerroin on 0,64.
Enintään puolet
ARAn avustuksen määrä riippuu tavoitellusta energiansäästötasosta. Huoneistoa kohti se on enintään 4 000 tai 6 000 euroa. Hyväksytyistä kustannuksista avustuksen osuus voi olla korkeintaan puolet.
Avustus maksetaan korjausten jälkeen uuden energiatodistuksen perusteella, ja korkeintaan toteutuneiden kustannusten mukaan.
ARAn avustus liittyy osaltaan ilmastonmuutokseen ja tavoitteeseen pienentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
”Säästöt syntyvät muun muassa lämpöhäviöiden vähentämisestä, tehokkaammista lämmön talteenottolaitteistoista sekä sähkön tehokkaammasta käytöstä. Myös uusiutuvien energialähteiden, kuten maalämmön, käytön lisääntyminen lisää säästöjä”, Lapikisto sanoo.
Moneen korjaukseen
Avustusta voi saada monenlaisiin korjauksiin.
”Niitä ovat muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmöntalteenotolla, rakennuksen lisälämmöneristykset, ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen, rakennuksen tiivistäminen, lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät, jäähdytysjärjestelmä sekä monet muut energiataloutta parantavat toimenpiteet”, Lapikisto kertoo.
Kymmeniä miljoonia
ARA on varannut energia-avustuksiin rahaa 40 miljoonaa euroa vuosittain.
Lapikisto muistuttaa, että ARAan toimitettavien energiatodistusten on oltava oikeita, siis pätevyyden omaavan henkilön laatimia.
”Taloyhtiön kannattaa panostaa hyvään hakemukseen ja realistisiin kustannusarvioihin”, Lapikisto korostaa.
Lisätietoja Aran verkkopalvelusta.