Huoneistotietojärjestelmä etenee hitaasti

Yleinen

Taloyhtiöt ovat siirtyneet sähköiseen huoneistotietojärjestelmään hitaasti. Vanhoista, ennen vuotta 2019 perustetuista taloyhtiöistä vasta hieman yli 5 prosenttia eli noin 5 000 yhtiötä on siirtynyt järjestelmän käyttöön.

Järjestelmää ylläpitävän Maanmittauslaitoksen mukaan varsinkin niiden taloyhtiöiden, joilla ei ole ammatti-isännöintiä, kannattaisi siirto tehdä pikaisesti. Näin yhtiö välttyy ylimääräisiltä maksuilta. Maanmittauslaitos antaa tukea ja opastusta siirtoon.

Maanmittauslaitos suosittelee, että muutkin taloyhtiöt siirtyisivät järjestelmän käyttöön hyvissä ajoin ja hallitusti. Varsinkin pienten taloyhtiöiden osalta samanlaisen suosituksen ovat antaneet Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto.

Ammatti-isännöitsijät, varsinkin suuret toimistot, ovat aloittaneet siirron valmistelun ja määritelleet aikataulujaan. Isännöintiliiton mukaan taloyhtiöt, jotka ovat antaneet isännöinnin ammattilaisen huoleksi, voivat rauhassa odottaa isännöitsijältä tietoa siirrosta.

Ammatti-isännöinti siirtää myös osakeluettelot huoneistotietojärjestelmään. Ennen sitä taloyhtiöiden on kuitenkin syytä varmistaa, että osakeluettelot ovat ajan tasalla. Osakeluettelossa on tiedot yhtiön osakkeista ja niiden omistajista.

Siirto kahdessa vaiheessa

Siirtyminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin taloyhtiö tai isännöitsijä tarkistaa osakeluettelon ajantasaisuuden, siirtää luettelon järjestelmään ja tiedottaa muutoksesta osakkaita.

Siirron jälkeen osakkeenomistaja hakee oman omistuksensa sähköistä rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Aikaa tähän on kymmenen vuotta. Kun omistus rekisteröidään, Maanmittauslaitos poistaa paperisen osakekirjan käytöstä. Tämän jälkeen tieto omistuksesta näkyy rekisterimerkintänä huoneistotietojärjestelmästä. Jos osakehuoneisto on lainan vakuutena, omistaja ottaa yhteyttä pankkiin, joka voi hakea omistuksen rekisteröintiä.

Koko omistus on rekisteröitävä kerralla. Hakemuksessa on oltava kaikkien omistajien suostumus rekisteröintiin.

Rekisteröintiin saa tukea asiointiapurista. Se löytyy tästä osoitteesta.

Rekisteröinnillä ei ole kiire – aikaa on kymmenen vuotta. Jos ostaa asunnon, uuden omistajan on kuitenkin rekisteröitävä omistuksensa kahden kuukauden kuluessa asuntokaupasta.

Osakeluettelot siirretään järjestelmään Maanmittauslaitoksen siirtopalvelussa. Ohjeita löytyy osoitteesta osakehuoneistorekisteri.fi. Maanmittauslaitos tarjoaa tukea siirtoon. Eri puolilla maata järjestetään siirron tukiklinikoita, jotka tarjoavat asiantuntijoiden apua siirtoon liittyvissä kysymyksissä.

Huoneistotietojärjestelmään on elokuussa 2022 siirtynyt 10 611 yhtiötä. Niissä on 181 435 osakeryhmää. Ennen vuotta 2019 perustettuja yhtiöitä on mukana 5 643. Paperisia osakekirjoja on mitätöity  3468.