ISA takaa isännöinnin laatua

Yleinen

ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ja isännöitsijät ovat sitoutuneet laadukkaaseen isännöintipalveluun. Kaikilla REIMin toimistoilla on ISA-auktorisointi. Ne täyttävät auktorisoinnin laatuvaatimukset.
Hyvää isännöintitapaa määrittelee 15 eri ohjetta. Niihin sitoutunut isännöintiyritys mm. toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti, kertoo palveluista ja hinnoittelusta selkeästi, toimii tasapuolisesti sekä edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti. Lisäksi yritys tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa, tuntee alan lainsäädännön ja normit sekä sitoutuu harmaan talouden torjuntaan. Eettisiin ohjeisiin kuuluu myös energian ja materiaalien tehokas käyttö.
Ohjeiden tarkoituksena on riittävän korkeatasoinen isännöinti, kiinteistönpidon osaamisen lisääminen sekä alan arvostuksen kehittyminen.
Yritys, jolla on ISA-auktorisointi, on sitoutunut noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita ja sitoutuu ISA:n valvontamenettelyyn. Lisäksi se noudattaa yhtenäisiä toimintatapoja koko yrityksessä – tämä osoitetaan dokumentoimalla toimintatavat.
Toimintatavoissa yrityksen kehittäminen on järjestelmällistä. Asiakasyhtiöiden hoitamiseen on määritelty ja dokumentoitu prosessit.
Osana auktorisointia on auditointi, joka tehdään kolmen vuoden välein. Ilman auditointia yrityksellä ei ole oikeutta käyttää ISA-tunnusta.
Yksittäiselle isännöitsijälle auktorisointi on väline ammattitaidon kehittämiseen ja osaamisen osoittamiseen. Se on myös laadunvarmistusjärjestelmä.
Järjestelmästä vastaa Auktorisointi ISA ry. Yhdistys on perustettu vuonna 1987. Taustalla ovat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry. Mukana on noin 200 isännöintiyritystä ja -toimipaikkaa. Yhdistyksen tavoite on edistää ammattimaista ja kehittyvää isännöintiä sekä kiinteistöjen pitkäjänteistä ylläpitoa.
Valvontamenettely valvoo
Sekä yritysten että isännöitsijöiden ohjeiden mukaista toimintaa valvotaan paitsi auditoinneilla, myös valvontamenettelyn kautta. Siinä yrityksestä tai yksittäisestä isännöitsijästä voidaan tehdä kantelu ISA ry:lle, jos hyvää isännöintitapaa ei ole noudatettu. Kantelun voi tehdä taloyhtiön hallitus tai tilintarkastaja. Myös ISA itse voi käynnistää valvontamenettelyn.
Valvontamenettelyn tekee ISA ry:n hallituksen valitsema auktorisointitoimikunta. Toimikunta päättää sopivista valvontatoimisto, jos ohjeita on rikottu.
Kantelu tehdään ISA:n verkkopalvelusta löytyvällä lomakkeella. Siinä on selkeästi yksilöitävä toimenpiteet tai laiminlyönnit.
https://www.isayhdistys.fi/