Kokoontumisrajoitus ei koske taloyhtiöitä

Yleinen

Aluehallintoviranomaisen uuden tulkinnan mukaan kokoontumisrajoitukset eivät koske taloyhtiöitä. Tulkinta annettiin 11. maaliskuuta.
Viranomaisen näkemyksen mukaan taloyhtiöiden kokouksiin voivat osallistua vain yhteisön jäsenet ja kutsuttuina eräät muut, eivätkä ne näin ole yleisötilaisuuksia tai yleisölle avoimia tilaisuuksia. Tästä syystä aluehallintoviraston määräämät rajoitukset eivät koske taloyhtiöiden yhtiökokouksia.
Kokouksia koskee kuitenkin tartuntatautilain määräykset terveysturvallisuudesta. Jos kokous järjestetään jossain tietyssä tilassa, pitää terveysturvallisuudesta huolehtia. Mahdollisesti lähikontaktien välttämisestä pitää pystyä huolehtimaan.
Turvallisuudesta huolehtimiseen kuuluvat mm. mahdollisuus käsien puhdistamiseen, riittävästä etäisyydestä huolehtiminen, tilojen ja pintojen puhdistamisen tehostaminen ja osallistujien oleskelun järjestäminen väljästi.
Uuden tulkinnan taustalla on eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu, jossa todettiin mm. että tartuntatautilain perusteella tehdyt rajoitukset kokoontumisvapauteen rajoittavat perusoikeuksia. Niistä ei voi poiketa kuin lailla. Aluehallintoviranomaisten rajoitukset voivat koskea vain yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia.
Viranomainen suosittelee, että myös taloyhtiöt järjestävät kokouksensa etäyhteyksillä.