Taloyhtiön hallituksen rooli

Yleinen

REIM Mikkelin toimitusjohtaja Asko Laukkanen kirjoittaa taloyhtiön hallituksen roolista, yli 30 vuoden kokemuksella. Teksti on julkaistu aiemmin Isännöintisanomat-lehdessä syksyllä 2020.

Omakotitalo, rivitalo ja kerrostalo. Asumisen eri muodoissa hyvän ja viihtyisän asumisen perustana on asuntokantamme hyvä hoitaminen ja huoltaminen.

Omakotitaloasumisessa korostuu talon omistajan tekemät hoitotoimet ja suunnitelmallisuus, kun taas asunto-osakeyhtiössä rivi- ja kerrostaloissa asunnon omistajan rooli on erilainen. Asunnon omistaja ei yksin voi tehdä päätöksiä taloyhtiöön liittyvissä kysymyksissä ja omaan huoneistoonkin liittyvä käyttö, huolto ja korjaaminen täytyy suunnitella eri lähtökohdista kuin omakotitalossa.

Taloyhtiön hallinnoiminen kuuluukin pääasiallisesti yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle. Taloyhtiön hallituksen rooli on korostunut entisestään johtuen rakennuskantamme iän karttumisesta.

Taloyhtiön hallituksen pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat strategiset päätökset, kokonaisuuksien hallinta ja tulevaisuuden suunnittelu, isännöitsijän valitseminen, tukeminen, valvominen ja ohjeistaminen, omistajien edunvalvonta, yhtiön taloudesta vastaaminen sekä monet muut lakisääteiset tehtävät.

Taloyhtiön hyvä hallinto onkin monimuotoinen tehtäväkenttä.

Yleensä taloyhtiössä arvostetaan sitä, että asunto säilyttää arvonsa ja että asunnosta maksettu hinta ja laatu ovat tasapainossa. Myös se, että asunto vastaa omistajan tai asukkaan asumistarpeita, koetaan tärkeäksi; asumisen tulisi olla turvallista ja terveellistä. Hoitovastikkeen pitäisi vastata tarjolla olevaa palvelua. Osakkaan tulisi pystyä vaikuttamaan taloyhtiön asioihin ja samaan riittävästi tietoa.

Yhtiön hallitus onkin keskeisessä asemassa taloyhtiön arjessa. Taloyhtiön hyvä hallinta tarkoittaa hyviä ja eettisiä menettelytapoja yhtiön hallinnossa. Se merkitsee osakkaiden kannalta läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja jatkuvuutta.

Hyvä hallitus on aidosti kiinnostunut yhtiön historiasta, asiakirjoista, taloudesta ja tulevaisuudesta. Tärkeää on myös hallituksen yhteistyökyky asukkaiden, omistajien sekä isännöitsijän kanssa. Taloyhtiön hallitus ajaa taloyhtiön kokonaisetua loukkaamatta yksittäisen osakkaan yhdenvertaisuutta.

Tänä päivänä vastuukysymykset monine lain koukeroineen lisäävät hallituksen jäsenen kouluttautumistarvetta sekä selonottoa.

Rakennuksen elinkaaressa tulee tilanteita, jolloin taloyhtiöstä ei löydy riittävää asiantuntemusta. Tällöin apua on tarvittaessa haettava yhtiön ulkopuolelta ostopalveluna.

Hallitustyöskentelyssä on erinomaisen tärkeää, että hallitus toimii yhdessä isännöitsijän kanssa osakkaiden asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Asunto-osakeyhtiössä tavoitteet ovat useasti kestävä, turvallinen ja laadukas asuminen rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Asko Laukkanen
Toimitusjohtaja
REIM Mikkeli Oy