Asunnon majoitustoiminnasta ohjeita

Yleinen

Asuntojen käyttäminen majoitustoimintaan on yleistynyt ja samalla ongelmat ovat lisääntyneet. Osa toiminnasta on sallittua, osa on kiellettyä tai vaatii ainakin luvan. Käytännöt ja tulkinnat ovat vaihdelleet.

Helsingin kaupunki on tehnyt ohjeen, jonka toivotaan selkeyttävän tilannetta.
Kaupunki korostaa, ettei ohjeen tarkoitus ole rajoittaa oman kodin lyhytaikaista ja satunnaista vuokrausta eikä myöskään ammattimaista majoitustoimintaa. Ohjeeseen on koottu asioita, jotka on syytä tietää ja ottaa huomioon.

Lainsäädäntöä asiasta ei ole, eikä lakia ole myöskään valmisteilla. Majoitustoimintaa säädellään mm. useilla laeilla sekä kaupunkien määräyksillä.

Loman ajaksi voi vuokrata

Lähtökohtaisesti oman asunnon voi vuokrata lyhytaikaisesti ja satunnaisesti, esimerkiksi loman ajaksi. Asuintaloissa ei sen sijaan sallita ammattimaista vuokraustoimintaa ja se voi olla asemakaavan ja rakennusluvan vastaista.

Asunnon majoitustoiminta on yleistynyt varsinkin Airbnb-palvelun myötä. Julkisuudessa on puhuttu salahotelleista. Myös järjestyshäiriöt ovat lisääntyneet lyhytaikaisen vuokrauksen myötä. Helsingissä ongelmat ovat edenneet oikeuteen asti. Joulukuussa Helsingin hallinto-oikeus päätti, että kaupungin keskustassa asunto-osakeyhtiössä harjoitettu majoitustoiminta oli asemakaavan vastaista. Kaupungilla oli oikeus kieltää toiminta.

Helsingissä on vireillä hieman toistakymmentä selvitystä laittomasta majoitustoiminnasta.

Ongelmat ratkaistava ensisijaisesti taloyhtiön sisällä

Helsingin kaupungin ohjeet korostavat, että ensisijaisesti ongelmat pitäisi ratkaista taloyhtiön sisällä. Oikeuskäytännön mukaan asunto-osakeyhtiön velvollisuus on pitää huolta siitä, että huoneistoja käytetään rakennusluvan mukaisesti. Jos luvanvastaista toimintaa tapahtuu, asunto-osakeyhtiölaki kertoo, millaisia toimenpiteitä asunto-osakeyhtiö voi tehdä. Keinoja ovat lähinnä varoitus ja asunnon haltuunotto. Taloyhtiöissä on usein myös paras tieto majoitustoiminnasta.

Ammattimainen asunnonvuokraus on luvanvaraista. Lisäksi pitää noudattaa majoitus- ja ravitsemistoiminnan lainsäädäntöä, terveydensuojelulakia, rakennus- ja maankäyttölain määräyksiä sekä verolakeja.