Vakuutukset kallistumassa

Yleinen

Kiinteistöjen vakuutukset ovat kallistumassa tänä vuonna. Joillekin taloyhtiöille saattaa tulla jopa satojen prosenttien korotukset. Suurin osa selviää kuitenkin alle 10 prosentin korotuksilla.
Vakuutusyhtiöiden toiminnassa uutta on, että kaikki taloyhtiöt eivät enää saa täysarvovakuutusta. Tämä koskee lähinnä vanhoja kerrostaloja, joissa ei ole tehty remontteja. Esimerkiksi yli 50-vuotias talo, jonka putkiremonttia ei ole tehty, ei välttämättä saa vuotovahinkoja korvaa vakuutusta.
Vakuutusyhtiöt perustelevat hintojen korotusta vahinkomenojen kasvulla. Vahingosta maksettu keskimääräinen korvaus on noussut vuosittain.
Yleisimmät taloyhtiöiden vahingot ovat vesivuotoja. Varsinkin putkistoista, viemäreistä ja käyttölaitteista aiheutuneet vahingot ovat lisääntyneet.
Suuret tulipalovahingot koskevat varsinkin ennen 1990-luvun alkupuolta rakennettuja rivitaloja. Niissä ullakkoa ei osastoitu asunnoittain, ja tulipalon sattuessa koko talo saattaa tuhoutua.
Myös rakentamisen markkinoiden ylikuumeneminen nostaa vakuutushintoja – korjausrakentamisen hinnat ovat nousseet merkittävästi myös pienissä vahingoissa. Tälle vuodelle ennustetaan korjausten lisääntymistä. Varsinkin putkistoja, ulkovaippoja ja piharakenteita uusitaan.
Kiinteistöliitto suosittelee taloyhtiöille laajinta mahdollista, all risk -vakuutusta. Liitto suosittelee, että jos taloyhtiö ei saa niin laajaa vakuutusta kuin se haluaa, on syy selvitettävä. Taustalla on usein joku selkeä puute, joka on syytä korjata.
Vakuutusyhtiöt noudattavat hinnoittelussa ja vakuuttamisessa omia periaatteitaan, jotka määrittelevät vakuutuksen tason ja hinnan. Mikään ei pakota vakuutusyhtiötä myöntämään vakuutusta, jos kiinteistö on päästetty huonoon kuntoon.
Vakuutusyhtiöt ottavat hinnoittelussa huomioon myös toteutuneet vahingot. Jos niitä on paljon, vakuutuksen hinta voi nousta tuntuvastikin.
Jos taloyhtiössä on puutteita, voi se vaikuttaa vakuutuksen hinnan lisäksi myös omavastuuosuuteen.
Antti Rinkinen