Henry Oinonen: Isännöinnin läpinäkyvyys lisääntyy

Yleinen

REIM Pääkaupunkiseudun toimitusjohtaja Henry Oinonen uskoo, että isännöinti on kehittymässä digitaalisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi.
”Isännöinnin perustehtävät säilyvät toki samoina, mutta maailman muutoksen myötä isännöintikin kehittyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin”, arvelee toukokuussa toimitusjohtajana aloittanut Oinonen. Hän on aiemmin toiminut isännöitsijänä, teknisenä isännöitsijänä ja kiinteistösihteerinä. Hänellä on työkokemusta myös omasta remonttifirmasta. Hän on suorittanut ammattikorkeakoulussa tradenomi-isännöinti -tutkinnon.
Digitaalisuus tuo taloyhtiöiden asioiden saatavuuden paljon helpommaksi asiakkaille.
”Asukkaista ja osakkaista tulee omavaraisempia, kun tiedot löytyvät Rmapista. Digitaalisuus näkyy muun muassa siinä, että puhelut ovat vähentyneet ihan olennaisesti. Asioita hoidetaan paljon sähköpostilla.”
Oinonen suosittelee, että taloyhtiöiden hallitukset käyttäisivät WhatsAppia lähinnä sisäisessä viestinnässään ja keskusteluissaan. Isännöitsijää siihen ei välttämättä kannata ottaa mukaan – viestin määrä nousee isännöitsijän kannalta helposti liian suureksi. Toki WhatsAppilla on paljon hyviäkin puolia: ”Jos vaikka pihalla on joku korjaamista vaativa kohde, on siitä helppo laittaa kuva isännöitsijälle.”
Digitaalisuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvät myös isännöitsijän ammattitaitoon liittyvät uudenlaiset vaateet.
”Järjestelmät kehittyvät ja päivittyvät usein. Ammattitaitoa on niiden hallitseminen. Varsinkin asiakkaaseen päin nykyiset järjestelmät tuovat läpinäkyvyyttä, kun tieto virtaa helposti.”
Osaltaan sähköisten järjestelmien kehittymiseen liittyy sekin, että ne yhtenäistävät yksittäisten isännöitsijöiden ja koko isännöinnin toimintatapoja.
”Saamme tuotettua palvelua, joka pysyy samanlaisena myös lomatuurausten aikana, kun toimintatavat ovat yhtenäisiä. Tämä lisää läpinäkyvyyttä myös toimiston sisällä kollegoiden kesken”, Oinonen huomauttaa.
Digitaalisuuteen liittyy myös ammattitaidon kehittäminen. Alan järjestöt ja liitot järjestävät paljon webinaareja. Isännöitsijän kannalta ne helpottavat ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä.
Etäkokoukset tulivat nopeasti arkipäiväisiksi myös isännöinnissä.
”Pääkaupunkiseudulla matkoihin menee ruuhka-aikana helposti tuntikin yhteen suuntaan. Teams on helpottanut tosi paljon hallituksen ja isännöitsijän työtä. Asioita pystyy hoitamaan nopeasti vaikka ruokatunnin aikana.”
Digitaalisuus ja läpinäkyvyys ovat myös asiakkaiden vaatimuksia, ja sitä kautta asiakkaiden tarpeita pystytään toteuttamaan.
”Tarjouspyynnöissä kysytään entistä enemmän, miten me hoidamme asioita, miten asiakas pääsee katsomaan laskut ja näkemään sopimukset, millaiset ovat meidän sähköiset palvelumme, miten läpinäkyvyys toteutuu.”
Oinosen mielestä REIMin suuri vahvuus on siinä, että toimistoja on 14 eri puolilla maata. Jokainen toimii itsenäisenä osakeyhtiönään ja niiden toimitusjohtajat pitävät palavereja säännöllisesti.
”REIMissä on helppo kysyä ohjeita ja kokemuksia arjen joskus vaikeisiinkin ongelmiin. Meillä on paljon osaamista ja paljon kokemusta monenlaisista tilanteista. Avun kysyminen on helppoa. Usein jo pelkkä keskustelu kollegan kanssa auttaa – pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan.”
Maanlaajuisen yrityksen vahvuus on myös IT-osaaminen. Oinosella on kokemusta myös ulkopuolisten IT-tukien käytöstä. Nyt ongelmat ratkeavat nopeasti ja ammattitaitoisesti.